Spremembe in dopolnitve izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – SD IPN1

Dokumentacija:

 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ  - spremembe št. 1 (naznanilo, objavljeno: 29.11.2016)

 

Dopolnjen osnutek za javno razgrnitev (objavljeno: 7.12.2016)

 

Strokovne podlage so na vpogled na Mestni občini Kranj.