Mateja Koprivec,

vodja Urada za splošne zadeve

 

 

T: 04 237 31 21

E: mateja.koprivec@kranj.si

 

 

 

 

 

 

 

Nada Bogataj Kržan

vodja Urada za družbene dejavnosti

 

T: 04 237 31 61

F: 04 237 31 69

E: nada.bogataj-krzan@kranj.si

 

 

 

 

 

 

Janez Ziherl,

vodja Urada za okolje in prostor

 

T: 04 237 33 76

E: janez.ziherl@kranj.si

 

 

 

 

 

 

 

Mirko Tavčar,

vodja Urada za finance

 

 

T: 04 237 31 70

E: mirko.tavcar@kranj.si

 

 

 

 

 

 

Tanja Hrovat,

vodja Projektne pisarne

 

T: 04 237 31 03

E: tanja.hrovat@kranj.si

 

 

 

 

 

 

 

Eva Mlakar,

vodja Skupne službe notranje revizije Kranj

 

T: 04 237 32 22

E: eva.mlakar@kranj.si

 

 

 

 

 

 

Mitja Herak,

vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj

 

T: 04 237 31 97

E: mitja.herak@kranj.si