Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predsednik: DARKO ZUPANC

Podpredsednik: JAKOB KLOFUTAR

Člani: STANISLAV BOŠTJANČIČ, SAŠA KRISTAN, MATEVŽ KLEČ

 

Pripravlja predloge in mnenja v zvezi z volitvami, imenovanji, razrešitvami, mandatnimi in administrativnimi zadevami iz pristojnosti sveta, zlasti v zvezi z nadomestili članom sveta in članom delovnih teles sveta, financiranjem političnih strank ter določanjem plač župana in drugih funkcionarjev občine v delu, ki ni določen z državnimi predpisi.

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 5 (pet) članov iz vrst članov sveta.