Komisija za finance in premoženjska vprašanja

Predsednik: Bojan Homan
Podpredsednica:
Irena Dolenc
Člani:
Andreja Kert, Jožef Poljak, Peter Zaletelj

Delovno področje Komisije za finance in premoženjska vprašanja je:

  • obravnava predloga proračuna občine,
  • obravnava predloga zaključnega računa občine,
  • obravnava vprašanj v zvezi z ravnanjem s premoženjem MOK,
  • obravnava predlogov o dajatvah.


10. seja 4.11.2019

 

 

9. seja 21.10.2019

 

 

8. seja 16.9.2019


7. redna seja 15.7.2019

 

6. redna seja 17.6.2019

 

5. redna seja 20.5.2019

 

4. redna seja 5.4.2019

 

3. redna seja 18.3.2019

 

2. redna seja 4.3.2019

 

1. redna seja 11.2.2019