Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predsednik: Janez Černe
Podpredsednica: Saša Kristan
Člani: Zoran Stevanović mag., Damjana Piškur, mag. Igor Velov


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

  • svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta in drugih organov, ki jih imenuje svet,
  • svetu ali županu daje predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
  • pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s prejemki občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles organov MOK ter izvršuje odločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
  • obravnava druga vprašanja, ki jih komisiji določi svet,
  • izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi občinskih funkcionarjev v skladu z zakonom.

 

11. redna seja 19.6.2019

 

10. redna seja 22.5.2019

 

9. redna seja 17.4.2019

 

8. redna seja 9.4.2019

 

7. redna seja 20.3.2019

 

6. redna seja 12.3.2019

 

5. redna seja 13.2.2019

 

4. redna seja 5.2.2019

 

3. redna seja 23.1.2019

 

2. redna seja 17.1.2019

 

1. redna seja 3.1.2019

 

1. izredna seja 19.12.2018