Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo

Predsednik: Evstahij Drmota
Podpredsednik:
Bojan Homan
Člani:
Lea Zupan, Milorad Gogić, Peter Krelj

Delovno področje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo obsega naloge v zvezi s:

  • prostorskimi načrti in izvedbenimi akti,
  • varovanjem okolja,
  • cestami,
  • energetiko,
  • gospodarskimi javnimi službami varstva okolja,
  • organiziranjem in delovanjem gospodarskih javnih služb,
  • pridobivanjem, razpolaganjem in urejanjem stavbnih zemljišč,
  • investicijskimi programi urejanja stavbnih zemljišč,
  • uresničevanjem predkupne pravice občine,
  • razlastitvijo zemljišč.

 

7. redna seja 4.11.2019

 

6. redna seja 21.10.2019

 

5. redna seja 16.9.2019

 

4. redna seja 11.6.2019

 

3. redna seja 20.5.2019

 

2. redna seja 15.4.2019

 

1. redna seja 18.3.2019