Statutarno pravna komisija

Predsednica: Tanja Graonja Krstev
Podpredsednica:
Andreja Kert
Člani:
Milan Glamočanin, Stanislav Boštjančič, Klemen Valter

Statutarno-pravna komisija opravlja zlasti naslednje naloge:

  • s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja obravnava predloge predpisov in drugih aktov, ki jih sprejema svet,
  • preverja usklajenost predlaganih predpisov z njihovo obrazložitvijo,
  • predlaga popravke predpisov, ki zagotavljajo večjo konsistentnost in jasnost predlaganega predpisa,
  • pripravlja predloge za obvezne razlage predpisov, ki jih sprejme svet iz svoje pristojnosti
  • predlaga svetu v sprejem prečiščeno besedilo splošnih aktov,
  • potrdi skrajšani zapisnik seje sveta, ki ga svet ni mogel potrditi do izteka mandata,
  • podaja razlago poslovnika.


12. redna seja 21.11.2019

 

11. redna seja 23.10.2019


10. redna seja 23.10.2019


9. redna seja 17.10.2019

 

8. redna seja 13.9.2019

 

7. redna seja 21.8.2019

 

6. redna seja 17.6.2019

 

5. redna seja 20.5.2019

 

4. redna seja 12.4.2019

 

3. redna seja 14.3.2019

 

2. redna seja 7.3.2019

 

1. redna seja 7.2.2019