Mandatno obdobje 2014 - 2018

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev Mestnega sveta Kranj, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Mestna občina Kranj ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.  Navedena gradiva pripravljajo praviloma uradi in službe. Obravnavanje gradiv na sejah mestnega sveta ureja Poslovnik Mestne občine Kranj.

Strani so namenjene zainteresirani javnosti, zlasti pa nevladnim in drugim organizacijam civilne družbe, ki jih Mestna občina Kranj želi v čim večji meri pritegniti v postopke priprave in sprejemanja svojih odločitev. Vsi, ki so v procesu nastajanja gradiv sodelovali, lahko tukaj preverijo, kako so pristojni uradi in službe pri pripravi odločitev mestnega sveta upoštevala njihove pripombe, pobude in predloge.

Vaše pripombe pošljite na urad oziroma službo, ki je ob gradivu navedena kot predlagateljica.

 

KNJIGA SKLEPOV MANDATA 2014 - 2018

 

41. redna seja 17.10.2018

 

40. redna seja 19.9.2018

 

39. redna seja 20.6.2018

 

38. redna seja 23.5.2018

 

37. redna seja 25.04.2018

 

36. redna seja 28.03.2018

 

35. redna seja 28.02.2018

 

34. redna seja 24.01.2018

 

33. redna seja 20.12.2017

 

32. redna seja, 22.11.2017

 

31. redna seja, 18.10.2017

 

30. redna seja, 20.9.2017

 

29. redna seja, 21.6.2017

 

28. redna seja, 24.5.2017

 

27. redna seja, 19.4.2017

 

26. redna seja, 22.3.2017

 

25. redna seja, 22.2.2017

 

24. redna seja, 25.1.2017

 

23. redna seja, 21.12.2016

 

22. redna seja, 23.11.2016

 

21. redna seja, 26.10.2016

 

20. redna seja, 28.9.2016

 

19. redna seja, 14.9.2016

 

18. redna seja, 22.6.2016

 

17. redna seja, 25.5.2016

 

16. redna seja, 20.4.2016

 

15. redna seja, 6.4.2016

 

14. redna seja, 23.3.2016

 

1. izredna seja, 24.2.2016

 

13. redna seja, 27.1.2016


12. redna seja, 16.12.2015

 

11. redna seja, 18.11.2015

 

10. redna seja, 21.10.2015

 

9. redna seja, 22.9.2015

 

8. redna seja, 10.6.2015

 

7. redna seja, 27.5.2015

 

6. redna seja, 22.4.2015

 

5. redna seja, 18.3.2015

 

4. redna seja, 18.2.2015

 

3. redna seja, 28.1.2015


2. redna seja, 17.12.2014

 

1. redna konstitutivna seja, 12.11.2014