Forum pametnih rešitev

Kranj, 3.10.2019, Mestna knjižnica Kranj
 
Mestna občina Kranj si je v Strategiji trajnostnega razvoja do leta 2030 zastavila cilj, da bo postala mesto priložnosti. Želimo postati trajnostno naravnano, napredno in živahno središče Gorenjske.  Kot eno izmed prioritet smo si postavili tudi cilj, da bo Kranj inovativno mesto, naklonjeno novim tehnologijam in spodbujanju mladih talentov.  Kranj želimo postavitvi na zemljevid pametnih mest ter skupnosti.
 
Kranj bo učinkovito upravljano in bo zagotavljalo prijazno bivanje svojim prebivalcem. To želimo doseči z uporabo tehničnih inovacij in novimi socialnimi modeli. Vključiti želimo pametno upravljanje naravnih virov in resnično vključenost prebivalcev v javne politike.
 
Vemo, da pametno mesto in skupnost temeljita na soodvisnosti okolja, infrastrukture in družbe, ki se z uporabo digitalnih tehnologij dopolnjujejo in dosegajo večjo učinkovitost, omogočajo boljše počutje, zmanjšujejo stroške in rabo virov ter se aktivno odzivajo na potrebe prebivalcev.
 
S ciljem iskanja najboljših rešitev, predvsem na tematskih področjih  e-upravljanja in e-demokracije, urbane trajnostne mobilnosti, varne družbe, eZdravja, eOkolja in eEnergetike bo Mestna občina Kranj v četrtek, 03.10.2019, v dvorani Mestne knjižnice Kranj, organizirala Forum pametnih rešitev 2019 (FPR2019).
 
Različna podjetja, ki igrajo pomembne vloge na področju pametnih mest in pametnih skupnosti, nam bodo prezentirala svoje produkte, storitve, konkretne rešitve, dobre prakse in prihajajoče trende na področju pametnih mest in skupnosti.
 
Po predstavitvah podjetij bo kot osrednji del tudi okrogla miza z naslovom: »Priložnosti pametnih mest in pametnih skupnosti«, na katero bomo povabili strokovnjake s področja pametnih mest, s poudarkom kaj na področju  pametnih mest lahko pričakujemo v prihodnjih letih.
 
Na forumu bo prisotno vodstvo MOK, povabili bomo tudi gorenjske župane, direktorje javnih zavodov in podjetij, člane Strateškega sveta za pametno mesto in pametno skupnost Kranj, predstavnike gospodarstva, zainteresirano javnost,…
 
Vabimo vas, da se dogodka udeležite in spremljate našo spletno stran, kjer bomo objavili tudi program ter govorce okrogle mize.

 

Utrinki s Foruma pametnih rešitev , Kranj 3.10.2019

 

 

 

 
 


Storitev zagotavlja Služba za komuniciranje v sodelovanju s Pisarno za podjetja