Nagovor župana

Spoštovani!

Mestna občina Kranj želi postati privlačna lokacija za nove poslovne priložnosti.

Mestna občina Kranj je v Trajnostni strategiji razvoja Slovenije (TUS) zapisala, da želimo postati mesto novih poslovnih priložnosti za ponovni zagon gospodarstva. Strmimo k uvajanju sprememb in izboljšav v vseh segmentih delovanja MOK, ki bodo tako na kratek kot tudi na daljši rok prispevale k ustvarjanju delovnih mest in gospodarskemu napredku Kranja. Gospodarska kriza je v MOK namreč povzročila nadaljnje upadanje obsega gospodarske dejavnosti in izgubo 2000 delovnih mest, zato je eden izmed najpomembnejših ukrepov uvedba načrtne in bolj aktivne politike mesta za spodbuditev gospodarskega napredka in vzpostavitev pozitivnega inovacijskega okolja.

Interes s strani podjetnikov, tako takih, ki želijo na novo priti v Kranj ali pa tukaj razširiti obstoječe kapacitete se v zadnjem času zelo povečuje. Zato moramo na področju zagotavljanja in uresničevanja poslovnih priložnosti narediti velik korak naprej. V okviru MOK smo že ustanovili Pisarno za podjetja, ki strokovno pomaga povezati na eni strani potrebe in na drugi strani možnosti za razvoj gospodarstva. Eden prvih korakov pa je tudi prepoznati in ovrednotiti potenciale poslovnih con, jih kategorizirati glede na izvedljivost hitrih razvojnih korakov in jih načrtno pripraviti za investitorje. Poslovne cone, kjer bodo pogoji najbolj ugodni, bodo imele prednost pri urejanju le-teh.

Zato smo se odločili, da na področju razvoja poslovnih con izdelamo t.i. Ciljni načrt razvoja poslovnih con v Mestni občini Kranj, ki bo izdelan v obliki seznama najperspektivnejših lokacij, na katerih bo realno možno začeti razvijati oz. nadaljevati gospodarske dejavnosti in vzpostaviti pogoje za to, da bo Kranj ponovno postal atraktivna poslovna lokacija. Predpogoj za to je ponudba raznolikih lokacij, prepoznavnost lokacij med investitorji na domačem in tujih trgih ter vzpostavitev ustreznega poslovnega okolja. Izredno pomemben kriterij pri ovrednotenju ustreznosti poslovne cone je vsekakor lastništvo, ki lahko pomembno podpira razvoj.

Spoštovani, želim vam še enkrat zagotoviti, da v Kranju resno želimo investitorjem ponuditi kar najboljše poslovne priložnosti, tako kot smo zapisali v Trajnostni strategiji razvoja MOK: "Kranj bo mesto priložnosti".

Lep pozdrav!

Boštjan Trilar
župan Mestne občine Kranj


Storitev zagotavlja Služba za stike z javnostjo in protokol v sodelovanju s Pisarno za podjetja