Poslovne priložnosti

.Spoštovani!

Mestna občina Kranj želimo postati še bolj privlačna lokacija za nove poslovne priložnosti. V Trajnostni urbani strategiji naše mestne občine (TUS) smo zapisali, da želimo postati mesto novih poslovnih priložnosti za ponovni zagon gospodarstva. Strmimo k uvajanju sprememb in izboljšav v vseh segmentih delovanja občine, ki bodo tako na kratek kot tudi na daljši rok prispevale k ustvarjanju delovnih mest in gospodarskemu napredku Kranja.

Eden izmed najpomembnejših ukrepov mestne uprave je uvedba načrtne in bolj aktivne politike mesta za spodbuditev gospodarskega napredka in vzpostavitev pozitivnega inovacijskega okolja. Interes s strani podjetnikov, tako takih, ki želijo na novo priti v Kranj ali pa tukaj razširiti obstoječe kapacitete se v zadnjem času zelo povečuje. Zato smo v okviru mestne uprave že ustanovili Pisarno za podjetja, ki strokovno pomaga povezati na eni strani potrebe in na drugi strani možnosti za razvoj gospodarstva. Eden prvih korakov pa je tudi prepoznati in ovrednotiti potenciale poslovnih con, jih kategorizirati glede na izvedljivost hitrih razvojnih korakov in jih načrtno pripraviti za investitorje.

Poslovne cone, kjer bodo pogoji najbolj ugodni, bodo imele prednost pri urejanju le-teh. Odločili smo se, da bomo na področju razvoja poslovnih con izdelali t.i. Ciljni načrt razvoja poslovnih con v Mestni občini Kranj, v obliki seznama najperspektivnejših lokacij, na katerih bo realno možno začeti razvijati oz. nadaljevati gospodarske dejavnosti in vzpostaviti pogoje za to, da bo Kranj še okrepil svojo atraktivno poslovno lokacijo. Predpogoj za to je ponudba raznolikih lokacij, prepoznavnost lokacij med investitorji na domačem in tujih trgih ter vzpostavitev ustreznega poslovnega okolja. Izredno pomemben kriterij pri ovrednotenju ustreznosti poslovne cone je vsekakor lastništvo, ki lahko pomembno podpira razvoj. Prav v Kranju se zavedamo, da javno-zasebno partnerstvo vedno bolj pomembna oblika sodelovanja. Potrebe ter želje po gradnjah, posodobitvah in vzdrževanju obstoječe infrastrukture namreč bistveno presegajo naše finančne zmožnosti in omejitve. Zato delujemo znotraj tega okvira in iščemo možnosti, saj klasično financiranje infrastrukturnih in drugih projektov ob obstoječih omejitvah preprosto ne zadostuje.

Brez pritegnitve zasebnega sektorja in njihovega financiranja izvedbe pa tudi v prihodnje ne bo mogoče. Vabim vas, da v seznamu objavljenih projektov najdete projekt tudi zase. Vabim vas, da se odzovete na poziv promotorjem in izkažete svoj interes, saj bomo le tako lahko skupaj gradili še boljši Kranj. Skupaj lahko namreč dosežemo zadane cilje. Spoštovani, želim vam še enkrat zagotoviti, da v Kranju resno želimo investitorjem ponuditi kar najboljše poslovne priložnosti, tako kot smo zapisali v Trajnostni strategiji razvoja MOK: "Kranj bo mesto priložnosti".

Lep pozdrav!


Matjaž Rakovec
župan Mestne občine Kranj


Storitev zagotavlja Služba za komuniciranje v sodelovanju s Pisarno za podjetja