Poslovne priložnosti

Mestna občina Kranj sprejema ključne razvojne dokumente
Trajnostna urbana strategija (TUS) in Ciljni načrt razvoja poslovnih con v Mestni občini Kranj sta ključna dokumenta, ki postajata vodilo za delovanje občinske uprave v prihodnje.

 

Kranj bo mesto priložnosti
To pomeni, da bo Kranj v prihodnosti trajnostno naravnano, napredno in živahno urbano središče Gorenjske. Poznano bo kot odprt prostor, kjer bo enostavno uresničevati podjetniške ideje. Naklonjeno bo novim tehnologijam in spodbujanju mladih talentov. Postalo bo referenčno mesto za uvajanje novih rešitev na osnovi sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Kranj bo inovativno mesto.
Krepili bomo inovativnost in gospodarski napredek Kranja. Kot razvojne izzive si zastavljamo nova delovna mesta, rast podjetij in naložb, koncentracija IKT podjetij in tehnologij, udejanjanje trajnostne prostorske politike in izkoriščanje potenciala degradiranih urbanih območij.

 

Mestna občina Kranj postaja aktivni partner in moderator razvojnega preboja
Kranj namerava z odzivnim prostorskim načrtovanjem in upravljanjem lokacij zagotoviti primerno ponudbo komunalno urejenih zemljišč in poslovnih površin v okviru namenov obstoječega OPN. Občina je še posebej zainteresirana za celovite naložbe v degradirana območja, ki prispevajo k trajnostni rabi urbanega prostora. Ker so vsa tovrstna zemljišča in industrijska DUO v zasebni lasti, bodo nosilci večine naložb podjetja. Občina se pojavlja kot aktivni partner pri spodbujanju povezovanja lastnikov, pripravi prostorskih aktov in komunalnem opremljanju, kjer se bodo lastniki združevali v celostne programe revitalizacij. V okviru drugih prednostnih področij strategije se zagotavljajo vzporedni ukrepi, ki izboljšujejo privlačnost in kakovost poslovne lokacije.

 


Storitev zagotavlja Služba za stike z javnostjo in protokol v sodelovanju s Pisarno za podjetja