Nagovor župana

 

Leto 2030: Kranj je središče Gorenjske in mesto novih priložnosti

Mestna občina Kranj dobiva novo razvojno strategijo s poudarkom na trajnostnem urbanem razvoju. Dinamika ekonomskih tokov, hitre spremembe socialnega okolja, odločitve na državni ravni in ne nazadnje globalni vplivi so pospešili spremembe tudi v lokalnem okolju. Zato je ključno, da se vizija in poti razvoja prilagodijo novim razmeram.


Trajnostna urbana strategija je načrt ciljev, kje želimo biti razvojno čez osem let in čez petnajst let. Je spodbuda, ki nam da zagon, da razmišljamo dolgoročno, da mesto in regijo pogledamo celostno in da si začrtamo pot do izboljšav, pa tudi napredka. Vmes se nam bodo pokazali tudi novi izzivi, hkrati pa prave lokacije, tudi mejniki, kam umestiti konkretne projekte.


Tako zgoščen dokument je vedno delo ljudi, ki vidijo razvojne možnosti, priložnosti za ljudi s pogumom in idejami, predvsem tistih, ki želijo nekaj narediti za skupnost. Predloge javnosti na prvi osnutek iz leta 2014 smo nadgradili s fokusnimi skupinami, ki so med februarjem in septembrom 2015 intenzivno delale na vsebini dokumenta in finančnem ovrednotenju. Trajnostna urbana strategija je delo okoli sto posameznikov, ki pa sicer predstavljajo ideje in potrebe širših skupin ljudi v okoljih, kjer živijo in delajo. Med njimi so iz vrst strokovne in zainteresirane javnosti, predstavniki političnih strank, zaposleni v upravi Mestne občine Kranj, zaposleni v javnem podjetju in javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina. Zelo pomembno je, da so v dokument strategije vključena poglavja in projekti, ki so v fokusnih skupinah dosegli visok konsenz.


Kakšen Kranj vidimo čez petnajst let

Kranj 2030 bo mesto priložnosti. To pomeni, da bo trajnostno naravnano, napredno in živahno središče Gorenjske. Poznano bo kot prostor, kjer bo enostavno uresničevati podjetniške ideje. Naklonjeno bo novim tehnologijam in spodbujanju mladih talentov. Vsem generacijam bo omogočen aktiven, zdrav in ustvarjalen življenjski slog v zelenem alpskem okolju. Mesto bo prometno bolje povezano z okolico, bližnjo Ljubljano, letališčem in podeželjem. Osebni prevoz bodo postopno nadomeščali javni prevoz, kolesarjenje in peš hoja. S pomočjo pametnih rešitev bodo javne storitve mesta učinkovitejše in prijaznejše za uporabnike. Stari Kranj bo kot središče urbanega kulturnega utripa privlačen za bivanje, nakupovanje, zabavo in turistični obisk. S skrbnim ravnanjem bomo ohranjali okolje in kulturno dediščino Kranja za prihodnje rodove. Kmetijska zemljišča bomo namenjali pridelavi lokalne hrane, podeželje pa ohranjali poseljeno.


Kako bomo to dosegli

Krepili bomo gospodarski napredek Kranja, vzpostavili hitre, varne in trajnostne prometne povezave znotraj in izven Kranja, zagotovili trajnostno in učinkovito upravljanje z naravnimi viri in energijo, skrbeli za dostopno, kakovostno in ustvarjalno okolje za otroke in mladino, razvijali kulturno živahno in turistično prepoznavno mesto, ohranjali varno, zdravo in prijazno socialno okolje, skrbeli za dvig športne dejavnosti in aktiven življenjski slog občanov. Hkrati bomo pametno upravljali mesto, zagotavljali finančno vzdržno občino ter skladen razvoj mesta in podeželja. Večji poudarek je na mladih, inovativnosti in oživljanju Kranja.


Cilje smo definirali in jih povezali s konkretnimi aktivnostmi. Strategija je seveda živ material in jo bomo zagotovo sproti še prilagajali. Vendar je pot začrtana in vemo, kaj hočemo. Upoštevali smo tudi pobude in predloge občank in občanov, zato je Trajnostna urbana strategija naš dokument. Z njim smo tudi pripravljeni, da za izvedbo projektov pridobimo evropska sredstva.


Hvala vsem, ki ste svoje znanje, energijo, inovativnost in prepričanja vložili v skupno prihodnost.Boštjan Trilar
župan Mestne občine Kranj