Medijsko središče

ALI JE KOKRA NA KOSOREPU PRIMERNA ZA KOPANJE?

Odvzem za analizo je bil 1. 7. 2020. Rezultat preskušanja odvzetega vzorca je pokazal, da je kopalna voda na tem območju skladna z mikrobiološkimi parametri za take vode.