13. 04. 2021

Anketa za mlade: Kateri problemi vas pestijo?

Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem so pripravili anketo, s katero bodo poskušali zaznati temeljne probleme mladih med 15. in 34. letom, ter ugotoviti, kako se ti problemi razlikujejo med območji v Sloveniji. Da bi dobili čim bolj kakovostne in rezultate in na tej podlagi predlagali ustrezne rešitve, vabijo k sodelovanju čim več mladih.

 

Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem vsako leto izvedejo raziskavo, v kateri naslovijo eno od perečih razvojnih problematik. Analize, ki so jih  na temo razvoja posameznih slovenskih območij opravili v preteklih treh letih, so pokazale, da je mladinska problematika – odseljevanje mladih, stanovanjska problematika, visoka nezaposlenost mladih … – ena večjih razvojnih težav slovenskih občin.

 

Tudi zato so se s študenti geografije omenjene fakultete odločili, da letošnjo raziskavo posvetijo prav tej temi. Pripravili so vprašalnik, namenjen mladim med 15. in 34. letom starosti, s pomočjo katerega bodo poskušali prepoznati ključne težave mladih in ugotoviti, kako se te razlikujejo med različnimi območji v Sloveniji. Na podlagi prejetih odgovorov bodo poskušali predlagati primerne rešitve.

 


Anketa je dostopna na tej povezavi. Vabljeni k izpolnjevanju v čim večjem obsegu mladi, ki so stari med 15 in 34 let.


 

Rezultati bodo po opravljeni analizi objavljeni v eni od geografskih revij, pa tudi na spletni strani MOK.