Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2357 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KO 19, na zemljiščih s parc. št. 126/8 in 137/10, obe k.o. 2101 Rupa

Razpisna dokumentacija

Gradivo

« Nazaj na seznam razgrnitev