Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2494 za dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora KR J 21

- na zemljiščih s parc. št. 906/11, 906/15 in 906/16, vse k.o. 2100 Kranj.

 

Razpisna dokumentacija

Javno naznanilo

« Nazaj na seznam razgrnitev