Medijsko središče

Kdaj lahko pričakujemo, da se bo še bolj revitaliziral kanjon kokre in kakšne načrte imate v njem?

Zaključuje se priprava podrobnega prostorskega načrt. S soglasodajalci se ureja še zadnje podrobnosti ureditve. Prostorski načrt bo osnova za začetek urejanja kanjona. Ureditev, ki jo načrtuje MOK, se opira na rešitev z javnega natečaja leta 2009. Na območju se načrtuje ureditev poti, kopališča, plezalne stene in pa druge infrastrukture. Želimo si, da kanjon, kot urejeno zeleno območje za sprostitev in rekreacijo ponudimo predvsem občanom.