Častni meščani

Naziv častni meščan ali občan se največkrat podeli za izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled mesta doma in v tujini.

Priznanje za častnega občana od leta 1994 podeljuje Mestni svet Mestne občine Kranj.

 

PRED LETOM 1990:

Vinko Hafner, naziv podeljen 1972

Edvard Kardelj, proglašen 23. 12. 1969

Josip Broz Tito, proglašen 10. 5. 1962

Anton Korošec, proglašen 29. 7. 1938

Janko Žirovnik, proglašen 18. 1. 1935

Peter Grasseli, proglašen 27. 7. 1930

Anton Koblar, proglašen 18. 7. 1928

Tomo Zupan, proglašen 20. 2. 1925

Ferdinand Pollak, proglašen 9. 4. 1921

Ciril Pirc, proglašen 9. 4. 1921

Nikola Pašić, proglašen 11. 7. 1921

Ivan Ribar, proglašen 11. 7. 1921

Ivan Tavčar, proglašen 26. 8. 1921

Ivan Hribar, proglašen 15. 9. 1921

Davorin Jenko, proglašen 11. 12. 1910

Karel Šavnik, proglašen 9. 12. 1904