Medobčinski inšpektorat Kranj

kot upravni in prekrškovni organ na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 

  • opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na MOK,
  • spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira.
Delovno mesto Ime in priimek Telefon
Inšpektor svetnik Robert Zadnik 04 237 33 61
Inšpektor svetnik Barbara Metelko 04 237 32 16
Inšpektor  Aleš Bizjan 04 237 33 51
Inšpektor svetnik Slavka Remic 04 237 33 56
Višji referent Irena Košir Ropret 04 237 33 64
Inšpektor Gregor Oblak 04 237 31 46
Delovodja V Marta Kosirnik 04 237 31 97
Delovodja V Irena Košnik 04 237 31 97