Medobčinski inšpektorat Kranj

kot upravni in prekrškovni organ na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 

  • opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na MOK,
  • spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira.
Delovno mesto Ime in priimek Telefon
Vodja MIK Martin Raspet 04 2373 143
Inšpektor svetnik Robert Zadnik 04 2373 361
Inšpektor svetnik Barbara Metelko 04 2373 216
Inšpektor  Aleš Bizjan 04 2373 351
Inšpektor svetnik Slavka Remic 04 2373 356
Višji referent Irena Košir Ropret 04 2373 364
Inšpektor Gregor Oblak 04 2373 146
Delovodja V Marta Kosirnik 04 2373 197
Delovodja V Irena Košnik 04 2373 197
Delovodja V Andreja Stojčeva Dimitrov 04 2373 197