Medobčinsko redarstvo

Delovno področje in naloge Medobčinskega redarstva

kot službe v sestavi inšpektorata določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Medobčinsko redarstvo na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

  • opravlja naloge, določene z zakonom, ki ureja občinsko redarstvo,
  • izvaja nadzor nad uporabo zvočnih naprav na shodih in prireditvah,
  • spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira.
Delovno mesto Ime in Priimek Telefon
Medobčinski redar svetovalec Sandi Pavlović 04 2373 204
Medobčinski redar Herman Mubi 04 2373 211
Medobčinski redar vodja skupine Damir Salihović 04 2373 353
Medobčinski redar vodja skupine Andreja Meglič 04 2373 357
Medobčinski redar Ivan Peternelj 04 2373 203
Medobčinski redar Rafael Kranjc 04 2373 205
Medobčinski redar vodja skupine Irena Žagar 04 2373 212
Medobčinski redar Miodrag Krejić 04 2373 214
Medobčinski redar vodja skupine Janez Knez 04 2373 213
Medobčinski redar Nina Kozelj Mašalin 04 2373 358
Višji medobčinski redar Natalija Golob 04 2373 202
Medobčinski redar Nejc Bizant 04 2373 359