Medobčinsko redarstvo

Delovno področje in naloge Medobčinskega redarstva

kot službe v sestavi inšpektorata določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Medobčinsko redarstvo na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

  • opravlja naloge, določene z zakonom, ki ureja občinsko redarstvo,
  • izvaja nadzor nad uporabo zvočnih naprav na shodih in prireditvah,
  • spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira.
Delovno mesto Ime in Priimek Telefon
Medobčinski redar svetovalec Sandi Pavlović  
Medobčinski redar Herman Mubi  
Medobčinski redar vodja skupine Damir Salihović  
Medobčinski redar vodja skupine Andreja Meglič  
Medobčinski redar Ivan Peternelj  
Medobčinski redar Rafael Kranjc  
Medobčinski redar vodja skupine Irena Žagar  
Medobčinski redar Miodrag Krejić  
Medobčinski redar vodja skupine Janez Knez  
Medobčinski redar Nina Kozelj Mašalin  
Višji medobčinski redar Natalija Golob  
Medobčinski redar Nejc Bizant