Strategija varstva starejših v MOK

Za pripravo Strategije varstva starejših v MOK smo se odločili iz razloga razvoja tega področja. Pri tem smo si zadali cilj, da na eni strani razvijamo in dopolnjujemo institucionalne storitve varstva starejših (10 ciljev kot so izgradnja novega doma upokojencev, dnevnega varstva, začasnega varstva,… ), na drugi strani pa razvijamo vrsto neinstitucionalnih storitev (27 ciljev kot so razvoj pomoči na domu, programov za starejše, prostofer, ustanovitev Komisije za varstvo starejših v MO Kranj, …).

 

Za več informacij vas vabimo, da si ogledate dokumente Strategije varstva starejših: