Skoči na glavno vsebino
Medijsko središče

Vprašanja in koristne informacije

13. 03. 2022

Zakaj podirajo vrtičke in kje naj ljudje potemtakem vrtnarijo?

Na Planini in na Velikem hribu Medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave občin Gorenjske (SOU OG) na podlagi prijav občanov vodi inšpekcijske postopke zoper lastnike kmetijskih zemljišč, saj gre za nenamensko rabo kmetijskih zemljišč. Vrtički so namreč nelegalni in so jih lastniki parcel ter najemodajalci stihijsko postavljali na kmetijskih...
02. 11. 2021

V večstanovanjskih soseskah primanjkuje parkirišč. Kaj boste ukrenili?

S pomanjkanjem parkirišč se soočajo po večini slovenskih mest in Kranj ni pri tem nikakršna izjema. Ko so se v drugi polovici prejšnjega stoletja gradile soseske z večstanovanjskimi stavbami, so bili standardi precej drugačni kot danes, saj so bili projektirani z normativom manj kot eno parkirno mesto na stanovanje, medtem ko imajo danes številna gospodinjstva dve...
01. 10. 2021

Zakaj občina ne namesti več košev za odpadke?

V Mestni občini Kranj se zavedamo problematike nepravilno odloženih odpadkov tako na javnih kot zasebnih površinah, zlasti tistih, ki ji ljudje uporabljajo v rekreativne namene (poljske, gozdne, pohodniške poti ...).   Za čiščenje javnih površin skrbi Komunala Kranj (KK): delovne ekipe in revirni smetarji so vsak dan na terenu, vsakič se KK z intervencijo...
29. 03. 2021

Kako poskrbeti za čiste in nepoškodovane ceste pri oranju bližnjih polj?

Več v članku.
29. 03. 2021

Kako obrezati zelenje na površinah ob cesti, da sta zagotovljeni preglednost ceste in vidnost prometne signalizacije?

Več v članku.
09. 10. 2020

Zakaj dostavljalci hrane z vozili ne morejo v staro mestno jedro?

Vsak poslovni subjekt ima možnost pridobiti dovolilnice za dostavo, tudi dostavljavci hrane. Če naročene hrane ne dostavijo na domači naslov, gre sklepati, da podjetje nima dovolilnice za dostavo.Z dovolilnico za redno dostavo je ta možna med 6. in 10. uro, in sicer za najnujnejši čas, ki je potreben za izvedbo storitve, strošek za novo dovolilnico znaša 36,6 evra....
09. 10. 2020

Pump track tudi v Kranju

Že letos se bo začela gradnja večjega pumptracka na Planini 3, točneje na Trgu Rivoli, poleg otroškega igrišča. Namenjen bo različnim ciljnim skupinam, tako otrokom kot mladini, saj bo primeren za vse velikosti koles, rolke, rolerje in skiroje. Prihodnje leto pa bomo nekoliko manjšega zgradili še na Planini 1. Umeščen bo na zelenico poleg obstoječega...
09. 10. 2020

Kako poteka deratizacija v Mestni občini Kranj in kdo jo plača?

Deratizacija javne kanalizacije je reden zaščitni ukrep, ki ga Komunala Kranj izvaja v pomladanskem in jesenskem obdobju na območju vseh občin, kjer izvaja storitev odvajanja odpadnih voda. Zadnjo redno deratizacijo so izvedli aprila 2020. V primeru, da med obema deratizacijama opazijo pojav podgan ali da na to opozorijo občani, izvedejo dodatno deratizacijo, če ocenijo, da podgane...
05. 10. 2020

Kaj in kdaj nameravate delati na mostu čez Savo, ki je obdan z zaščitno ograjo?

Na Mestni občini Kranj (MOK) smo pri ogledu mostu čez Savo na Ljubljanski cesti ugotovili nekatere poškodbe na robovih mostu ter zato naročili natančnejši pregled.   Most je zaprt na delih, kjer je varnostni pregled mostu pokazal, da bi utegnil biti nevaren za uporabnike. Voziščna konstrukcija za motorna vozila je po oceni strokovnjakov sicer v zadovoljivem stanju,...
07. 08. 2020

Popolna zapora mostu čez Rupovščico pri Kosorepu

Most je zaradi dotrajanosti in starosti potreben sanacije. Ker do obnove mostu varnost prečkanja ni zagotovljena, ga je Mestna občina Kranj skladno z usmeritvami inšpektorata zaprla. Po mnenju stroke je sicer teža človeka na takem objektu zanemarljiva in teoretično ne predstavlja tveganja, vendar je, kakor že prej zapisano, občina zavezana upoštevati odločbo...