Medijsko središče

Vprašanja in koristne informacije

07. 07. 2020

PARKIRANJE PRI VRTCU ČAROBNI SVET

Vrtec Čarobni svet je bil vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Za ta vpis mora izvajalec izpolnjevati tudi pogoje glede zagotavljanja najmanj dveh parkirnih prostorov na oddelek. Vrtec ima zagotovljena tri parkirna mesta v garažni hiši pod vrtcem in eno parkirno mesto na ploščadi pred vrtcem, kjer je dovoljeno kratkotrajno parkiranje s..
07. 07. 2020

ALI JE KOKRA NA KOSOREPU PRIMERNA ZA KOPANJE?

Odvzem za analizo je bil 1. 7. 2020. Rezultat preskušanja odvzetega vzorca je pokazal, da je kopalna voda na tem območju skladna z mikrobiološkimi parametri za take vode.
02. 07. 2020

KJE LAHKO UREDIM DOKUMENTE ter PRIJAVO ZA STALNO BIVALIŠČE?

Tovrstne storitve boste lahko opravili na Upravni enoti (UE), ki je na Slovenskem trgu 1 v Kranju, torej na istem naslovu kot je Mestna občina Kranj. Zaenkrat se je potrebno predhodno naročiti preko telefonske številke UE 04 20 15 600 oziroma glede na področje:   za osebne izkaznice, potne listine, prijavo prebivališča na 04 20 15 626 627, za področje prometa in voznikov..
12. 06. 2020

Ko si sposodim električno kolo v sistemu KRsKOLESOM, to ne deluje. Kaj je narobe?

S sezono 2020 smo v sistem vključili nova električna kolesa s sredinskim motorjem, ki ga je treba vklopiti PRED uporabo kolesa. Na levi strani okvirja, pod krmilom, se nahaja srebrno stikalo in z daljšim pritiskom (dve sekundi) motor vklopite. Ob prižigu se stikalo na okvirju kolesa osvetli in nakazuje stanje baterije (modra svetloba – baterija je polna; zelena svetloba –..
05. 06. 2020

Konec leta je bilo veliko govora o nadhodu za pešce in kolesarje pri planetu Tuš. Je ta projekt še v načrtu in kdaj bi bil izveden?

Projekt je še vedno v načrtu. MOK intenzivno pripravlja projektno in investicijsko dokumentacijo. Občina je v preteklosti dokupila potrebna zemljišča za izvedbo, izdelana je že tudi idejna zasnova. Vrednost projekta bo po ocenah okoli milijon evrov. Če bo MOK pridobila sredstva EU kohezijske politike preko mehanizma Dogovor za razvoj regij, bi bil lahko projekt sofinanciran tudi..
05. 06. 2020

Kdaj lahko pričakujemo, da se bo še bolj revitaliziral kanjon kokre in kakšne načrte imate v njem?

Zaključuje se priprava podrobnega prostorskega načrt. S soglasodajalci se ureja še zadnje podrobnosti ureditve. Prostorski načrt bo osnova za začetek urejanja kanjona. Ureditev, ki jo načrtuje MOK, se opira na rešitev z javnega natečaja leta 2009. Na območju se načrtuje ureditev poti, kopališča, plezalne stene in pa druge infrastrukture. Želimo si, da kanjon, kot..
04. 06. 2020

Kaj se dogaja z nekdanjim delavskim domom v Stražišču?

Investitor, podjetje Clipplus, d. o. o., je že oddal vlogo na UE za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da naj bi s prenovo nekdanjega Tekstilindusovega samskega doma na Delavski cesti v Stražišču po načrtih začeli že letos jeseni. Stavbo, ki bo imela dva dela – večjega na zahodni strani in manjšega, ločenega na vzhodni strani –,  bodo v celoti prenovili v..
04. 06. 2020

Semafor za pešce brez pritiskanja na gumb

MOK preučuje možnosti, da bi se semaforji v smeri prednostnega prometa za pešce in kolesarje avtomatično prižigali tako kot za motorna vozila, torej brez pritiska na gumb. Običajno se celotno traso postavi v sistem, ki je v prometno odvisnem režimu. Za krmiljenje celotne cone ni enostavno prilagajati programov za vsako križišče posebej. Mestna občina Kranj se je odločila za..
03. 06. 2020

Koliko časa bo zaprt atletski stadion v Kranju?

Zaradi obnove atletske steze, skakališč in metališč bo atletski stadion zaprt od 8. junija do 31. julija 2020.
02. 06. 2020

Je še vedno v načrtu gradnja nove avtobusne postaje na železniški postaji?

Vzpostavitev Centralne potniške postaje ob obstoječi železniški postaji je ena od prioritet Mestne občine Kranj. Projekt je tesno povezan s projekti Slovenskih železnic (SŽ) oziroma s prenovo železniške postaje. Idejna zasnova za novo avtobusno postajo je že narejena in v zvezi s tem potekajo razgovori s SŽ za sprostitev določenih zemljišč (prestaviti bi bilo..