Medijsko središče

Vprašanja in koristne informacije

07. 08. 2020

Kaj in kdaj nameravate delati na mostu čez Savo, ki je obdan z zaščitno ograjo?

Na Mestni občini Kranj (MOK) smo pri ogledu mostu čez Savo na Ljubljanski cesti ugotovili nekatere poškodbe na robovih mostu ter zato naročili natančnejši pregled. V kratkem pričakujemo podrobno poročilo o dejanskem stanju mostu. Ker je na južnem delu mostu stanje slabše, je MOK iz preventivnih razlogov na tej strani z gradbiščno ograjo zaprla pot za..
07. 08. 2020

Popolna zapora mostu čez Rupovščico pri Kosorepu

Most je zaradi dotrajanosti in starosti potreben sanacije. Ker do obnove mostu varnost prečkanja ni zagotovljena, ga je Mestna občina Kranj skladno z usmeritvami inšpektorata zaprla. Po mnenju stroke je sicer teža človeka na takem objektu zanemarljiva in teoretično ne predstavlja tveganja, vendar je, kakor že prej zapisano, občina zavezana upoštevati odločbo..
31. 07. 2020

Kaj počnejo delovni stroji na obrežju pri Savskem otoku?

Upravljalec porečja Save je država in Ministrstvo za okolje in prostor RS je koncesijo za odvzem naplavin podelilo Savskim elektrarnam. Kakor so pojasnili v Savskih elektrarnah, v Majdičevem logu izvajajo dva projekta.   Prvi je obsegal odstranjevanje naplavin skladno s Programom odvzema naplavin iz prodnega zadrževalnika Majdičev log v letu 2019, ki ga je potrdila Direkcija za vode RS...
07. 07. 2020

PARKIRANJE PRI VRTCU ČAROBNI SVET

Vrtec Čarobni svet je bil vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Za ta vpis mora izvajalec izpolnjevati tudi pogoje glede zagotavljanja najmanj dveh parkirnih prostorov na oddelek. Vrtec ima zagotovljena tri parkirna mesta v garažni hiši pod vrtcem in eno parkirno mesto na ploščadi pred vrtcem, kjer je dovoljeno kratkotrajno parkiranje s..
07. 07. 2020

ALI JE KOKRA NA KOSOREPU PRIMERNA ZA KOPANJE?

Odvzem za analizo je bil 1. 7. 2020. Rezultat preskušanja odvzetega vzorca je pokazal, da je kopalna voda na tem območju skladna z mikrobiološkimi parametri za take vode.
02. 07. 2020

KJE LAHKO UREDIM DOKUMENTE ter PRIJAVO ZA STALNO BIVALIŠČE?

Tovrstne storitve boste lahko opravili na Upravni enoti (UE), ki je na Slovenskem trgu 1 v Kranju, torej na istem naslovu kot je Mestna občina Kranj. Zaenkrat se je potrebno predhodno naročiti preko telefonske številke UE 04 20 15 600 oziroma glede na področje:   za osebne izkaznice, potne listine, prijavo prebivališča na 04 20 15 626 627, za področje prometa in voznikov..
12. 06. 2020

Ko si sposodim električno kolo v sistemu KRsKOLESOM, to ne deluje. Kaj je narobe?

S sezono 2020 smo v sistem vključili nova električna kolesa s sredinskim motorjem, ki ga je treba vklopiti PRED uporabo kolesa. Na levi strani okvirja, pod krmilom, se nahaja srebrno stikalo in z daljšim pritiskom (dve sekundi) motor vklopite. Ob prižigu se stikalo na okvirju kolesa osvetli in nakazuje stanje baterije (modra svetloba – baterija je polna; zelena svetloba –..
05. 06. 2020

Konec leta je bilo veliko govora o nadhodu za pešce in kolesarje pri planetu Tuš. Je ta projekt še v načrtu in kdaj bi bil izveden?

Projekt je še vedno v načrtu. MOK intenzivno pripravlja projektno in investicijsko dokumentacijo. Občina je v preteklosti dokupila potrebna zemljišča za izvedbo, izdelana je že tudi idejna zasnova. Vrednost projekta bo po ocenah okoli milijon evrov. Če bo MOK pridobila sredstva EU kohezijske politike preko mehanizma Dogovor za razvoj regij, bi bil lahko projekt sofinanciran tudi..
05. 06. 2020

Kdaj lahko pričakujemo, da se bo še bolj revitaliziral kanjon kokre in kakšne načrte imate v njem?

Zaključuje se priprava podrobnega prostorskega načrt. S soglasodajalci se ureja še zadnje podrobnosti ureditve. Prostorski načrt bo osnova za začetek urejanja kanjona. Ureditev, ki jo načrtuje MOK, se opira na rešitev z javnega natečaja leta 2009. Na območju se načrtuje ureditev poti, kopališča, plezalne stene in pa druge infrastrukture. Želimo si, da kanjon, kot..
04. 06. 2020

Kaj se dogaja z nekdanjim delavskim domom v Stražišču?

Investitor, podjetje Clipplus, d. o. o., je že oddal vlogo na UE za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da naj bi s prenovo nekdanjega Tekstilindusovega samskega doma na Delavski cesti v Stražišču po načrtih začeli že letos jeseni. Stavbo, ki bo imela dva dela – večjega na zahodni strani in manjšega, ločenega na vzhodni strani –,  bodo v celoti prenovili v..