Medijsko središče

Vprašanja in koristne informacije

28. 05. 2020

Potrebnih bi bilo več košev za pasje iztrebke. Zakaj temu ni tako?

Nakup, namestitev in čiščenje košev za pasje iztrebke predstavlja velik strošek za občinski proračun. Predvsem je treba spremeniti miselnost in ravnanja lastnikov psov, ki so odgovorni za svoje ljubljenčke in pospravljanje njihovih iztrebkov. Vsak lastnik mora biti ob sprehajanju psa v skladu z občinskim odlokom opremljen z vrečkami za pobiranje pasjih iztrebkov. Te je..
15. 05. 2020

Kdaj bodo rekreativci spet lahko uporabljali atletsko stezo?

Atletska steza na stadionu še nekaj časa ne bo na razpolago za rekreacijo. Zaradi omejene uporabe proge (številčno) so te ves dan zasedene: popoldne jih uporabljajo člani obeh atletskih klubov, dopoldne pa NK Triglav, skakalna reprezentanca in reprezentanca v kombinaciji skokov in teka. Dokler se razmere ne bodo uredile v smislu upoštevanja številnih priporočil..
14. 05. 2020

Na nekaterih otroških igriščih ni več trakov, ki bi prepovedovali igranje na igralih. Je uporaba igral, gugalnic dovoljena ali ne ?

Prepoved zadrževanja na otroških igriščih in prepoved uporabe igral še vedno velja, in sicer do spremembe odloka, kar je v pristojnosti Vlade RS. Trakove, ki so jasno označevali, da igrala, klopi in druga oprema na otroških igriščih do preklica niso v uporabi, so po vsej verjetnosti odstranili obiskovalci teh površin. Nikakor nista to naredila niti..
06. 05. 2020

Ali so že dovoljene zunanje aktivnosti oz. katere?

Po odloku lahko posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb na prostem oziroma odprtih javnih krajih izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (na primer tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (na primer tenis,..
05. 05. 2020

Na Ulici Gorenjskega odreda se na športnih igriščih do poznih večernih ur zadržuje mladina, ki popiva in onesnažuje okolico. Ali lahko ukrepajo mestni redarji?

V takih primerih svetujemo, da se pokliče na številko 113. Vsekakor pa so redarji  v okviru nadzora pozorni tudi na tovrstna odklonska ravnanja in vsako prijavo prejeto na Mestno občino Kranj posredujemo tako Medobčinskemu inšpektoratu Kranj in redarski službi ter Policijski postaji Kranj.
05. 05. 2020

Kdaj bodo spet na uporabo pitniki v MOK?

Od ponedeljka, 4. maja 2020, dalje bodo znova delovali javni pitniki, ki so bili zaradi epidemije začasno zaprti. Nahajajo se na Trubarjevem in Slovenskem trgu, ob sprehajalni poti okoli Brda pri vhodu v center Nogometne zveze Slovenije, ob Zoisovi poti pri KS Predoslje in v pasjem parku na Zlatem polju. Ob tem je smotrno upoštevati priporočila za uporabo pitnikov.
28. 04. 2020

Kaj boste ukrenili, da bo Kranj čistejši?

Žalostno, a resnično. V urbanem in naravnem okolju se kopiči čedalje več odpadkov, predvsem odvrženih zaščitnih mask, rokavic in raznovrstne embalaže. Letošnjo čistilno akcijo Očistimo Kranj – Kran' ni več usran 2020 bomo zaradi epidemije virusa covid-19 izvedli šele, ko se bodo razmere umirile. Bomo pa v sredo, 29. aprila 2020, predstavniki Mestne občine..
28. 04. 2020

Je uporaba kolesa sistema KRsKOLESOM dovolj varna?

Pri izposoji koles velja opozorilo, da je higiena rok bistvenega pomena za preprečevanje možnosti okužbe, zato je razkuževanje rok obvezno pred in po izposoji kolesa. Je pa pri vožnji s kolesom, s katero si med drugim krepimo telo na svežem zraku, veliko manjša možnost okužbe kot pri ostalih vrstah javnega prevoza. Zato smo se na MOK odločili, da je sistem ponovno na voljo. Sistem..
22. 04. 2020

Zakaj se je zaprl zbirni center Tenetiše?

V Republiki Sloveniji je še vedno razglašena epidemija COVID-19 in še vedno veljajo priporočila za preprečevanje oziroma omejevanje stikov. Komunala Kranj ocenjuje, da je obratovanje štirih zbirnih centrov na območju izvajanja dejavnosti Komunale Kranj v tem trenutku dovolj. Takšne izkušnje se kažejo tudi iz obratovanja v preteklih dneh, ko so centre..
10. 04. 2020

Ali imamo občani na voljo dostop do brezplačnega interneta? Kranj Open Wi-fi je omejen na dve uri, učencem pa bi zelo prav prišlo, da je ta čas daljši

Na Mestni občini Kranj smo se odzvali na pobudo in prošnjo ravnateljev kranjskih šol, da se učencem in dijakom, ki imajo omejene možnosti za učenje na daljavo, omogoči brezplačen dostop do interneta. MOK je tako z dveh na šest ur podaljšala dostop do odprtega in brezplačnega spletnega omrežja Wi-Fi KRANJOpen. Prijavo na dostopni točki uporabnik opravi prek..