Medijsko središče

Vprašanja in koristne informacije

04. 06. 2020

Semafor za pešce brez pritiskanja na gumb

MOK preučuje možnosti, da bi se semaforji v smeri prednostnega prometa za pešce in kolesarje avtomatično prižigali tako kot za motorna vozila, torej brez pritiska na gumb. Običajno se celotno traso postavi v sistem, ki je v prometno odvisnem režimu. Za krmiljenje celotne cone ni enostavno prilagajati programov za vsako križišče posebej. Mestna občina Kranj se je odločila za..
03. 06. 2020

Koliko časa bo zaprt atletski stadion v Kranju?

Zaradi obnove atletske steze, skakališč in metališč bo atletski stadion zaprt od 8. junija do 31. julija 2020.
02. 06. 2020

Je še vedno v načrtu gradnja nove avtobusne postaje na železniški postaji?

Vzpostavitev Centralne potniške postaje ob obstoječi železniški postaji je ena od prioritet Mestne občine Kranj. Projekt je tesno povezan s projekti Slovenskih železnic (SŽ) oziroma s prenovo železniške postaje. Idejna zasnova za novo avtobusno postajo je že narejena in v zvezi s tem potekajo razgovori s SŽ za sprostitev določenih zemljišč (prestaviti bi bilo..
02. 06. 2020

Kako bo v Kranju poskrbljeno za počitniško varstvo?

Najbolj obširno počitniško varstvo bo izvajala Ljudska univerza Kranj (LUK). Zaradi velikega povpraševanja bo program letos prvič potekal tudi na OŠ Predoslje in OŠ Orehek. Zaradi širitve programa so vse večje potrebe tudi po mentorjih, zato MOK oziroma LUK vse zainteresirane vabi k sodelovanju. Poudarek bo na aktivnostih v naravi, ustvarjalnih..
01. 06. 2020

Zakaj na Orehku ni hitrostnih ovir?

Na Orehku ni hitrostnih ovir, ker na omenjeni relaciji vozijo avtobusi, kmetijska mehanizacija in tovorna vozila, ki peljejo v industrijsko cono. Meritve na tem odseku se sicer opravljajo približno štiri- do petkrat mesečno z mobilnim radarjem. Hitrost se meri na dveh odsekih in MOK nima podatkov, ki bi potrjevalo večinsko kršenje prekoračitev. Poleg tega se je hitrost znižalo..
01. 06. 2020

Kje vse imamo v Kranju na voljo pitnike?

Pitniki se nahajajo na Trubarjevem trgu 3 (Pungert) in Slovenskem trgu, na vzhodni strani ograje posestva Brdo ob sprehajalni poti (pitnik Suha-Brdo). Eden je namenjen tudi psom, in sicer v pasjem parku na Zlatem polju. Na voljo bo po popravilu tudi pitnik na Zoisovi poti pri KS Predoslje. Odžejati se je tako možno na sami lokaciji, ali pa si vodo natočiti v lastno steklenico. S tem, ko pijemo..
29. 05. 2020

Pročelje nekdanjega Globusa še vedno rjavi.

Objekt je dediščina arhitekta Edvarda Ravnikarja in je kot taka tudi varovana in upoštevana pri projektiranju novega objekta za potrebe knjižnice in drugih dejavnosti, ki so oziroma bodo v objektu. Dediči avtorskih pravic so vztrajali pri zunanji podobi, ki vključuje tudi korten (rjasta pločevina), zato je objekt tak, kakršen je. Zaradi rustikalnega in edinstvenega videza..
28. 05. 2020

Potrebnih bi bilo več košev za pasje iztrebke. Zakaj temu ni tako?

Nakup, namestitev in čiščenje košev za pasje iztrebke predstavlja velik strošek za občinski proračun. Predvsem je treba spremeniti miselnost in ravnanja lastnikov psov, ki so odgovorni za svoje ljubljenčke in pospravljanje njihovih iztrebkov. Vsak lastnik mora biti ob sprehajanju psa v skladu z občinskim odlokom opremljen z vrečkami za pobiranje pasjih iztrebkov. Te je..
15. 05. 2020

Kdaj bodo rekreativci spet lahko uporabljali atletsko stezo?

Atletska steza na stadionu še nekaj časa ne bo na razpolago za rekreacijo. Zaradi omejene uporabe proge (številčno) so te ves dan zasedene: popoldne jih uporabljajo člani obeh atletskih klubov, dopoldne pa NK Triglav, skakalna reprezentanca in reprezentanca v kombinaciji skokov in teka. Dokler se razmere ne bodo uredile v smislu upoštevanja številnih priporočil..
14. 05. 2020

Na nekaterih otroških igriščih ni več trakov, ki bi prepovedovali igranje na igralih. Je uporaba igral, gugalnic dovoljena ali ne ?

Prepoved zadrževanja na otroških igriščih in prepoved uporabe igral še vedno velja, in sicer do spremembe odloka, kar je v pristojnosti Vlade RS. Trakove, ki so jasno označevali, da igrala, klopi in druga oprema na otroških igriščih do preklica niso v uporabi, so po vsej verjetnosti odstranili obiskovalci teh površin. Nikakor nista to naredila niti..