Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javne razgrnitve

Odlok o lokacijskem načrtu območja Br1 - Britof jug in (zazidalna situacija - grafika)

Javno naznanilo Mlaka zahod

Javno naznanilo sprememba plana in PUP Kranj ter PUP podeželje

Stališča do pripomb in predlogov k dopolnitvami dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta MOK z okoljskim poročilom

Stališča do pripomb in predlogov, k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta PLANINA JUG

Stališča do pripomb in predlogov k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev za zidalnega načrta območja D 02/3 - ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE (Javna razgrnitev od 20.10.2010 do 19.11.2010)