Mestna občina

Javni razpisi, naročila

Storitev varovanja ljudi in premoženja v Mestni občini Kranj, Zavodu za šport Kranj, Osnovnih šolah, Glasbeni šoli in Ljudski univerzi v Mestni občini Kranj, Mestni knjižnici Kranj, Gorenjskem muzeju Kranj, Prešernovem gaju in Krajevni skupnosti Kokrica

Rok za prijavo: 17. 04. 2020

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2020

Razpisna dokumentacija

Javni razpis (pdf)

Razpisna dokumentacija (pdf)

Razpisna dokumentacija (doc)

Rok za prijavo: 10. 4. 2020, podaljšanje roka do 30. 4. 2020 (naložbe), 11. 9. 2020 (ostali ukrepi).

 

Rok za prijavo: 30. 04. 2020

Rok za prijavo: 10. 04. 2020

Javne zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine

Rok za prijavo: 07. 04. 2020

Javno naročilo: Zakup prostora za objavo informativnih vsebin v tiskanem mediju - ponovitev

Razpisna dokumentacija:

RD Zakup prostora ponovitev 20.2.2020

Rok za prijavo: 23. 03. 2020

Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času letnih počitnic za leto 2020

Rok za prijavo: 20. 03. 2020

Obvestilo o možni pridobitvi dovolilnic na območju podcon C2-E in C2-D za Gregorčičevo ulico in Cesto Staneta Žagarja

11. 03. 2020

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2100 KRANJ parcela 360/25

10. 03. 2020

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče katastrska občina 2098 STRUŽEVO parcela 94/18 in katastrska občina 2098 STRUŽEVO parcela 94/20

10. 03. 2020

Poziv za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste

Razpisna dokumentacija

Rok za prijavo: 09. 03. 2020

Stališča do pripomb in predlogov javnosti

05. 03. 2020