Mestna občina

Javni razpisi, naročila

Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2018

Rok za prijavo: 23. 02. 2018 do 23:59

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju Mestne občine Kranj

Rok za postavitev vprašanj: do 31. 1. 2018 do 12:00 ure

Rok za predložitev prijav: do 20. 2. 2018 do 09:00 ure

Odpiranje prijav: dne 20. 2. 2018 ob 10:00 uri

Razpisne datoteke

Razpisna dokumentacija

Popis storitev s ponudbenim proračunom

Rok za prijavo: 20. 02. 2018 do 23:59

Ureditev otroških igrišč v Mestni občini Kranj

Rok za prijavo: 20. 02. 2018 do 09:30

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji parkirnih avtomatov

Razpisne datoteke

Dokumentacija

Rok za prijavo: 07. 02. 2018 do 23:59

Poziv za evidentiranje kandidatov za dva člana Nadzornega odbora Fundacije Vincenca Drakslerja

Rok za prijavo: 05. 02. 2018 do 23:59

Javni razpis za oddajo nepremičnine v najem

Razpisne datoteke

Razpis

Pogodba

05. 02. 2018 do 23:59

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju Mestne občine Kranj

Rok za prijavo: 02. 02. 2018 do 09:00

Javni poziv Mestne občine Kranj za udeležbo mladostnikov na mednarodnem turnirju v Carigradu

Razpisne datoteke

Dokumentacija

Rok za prijavo: 25. 01. 2018 do 23:59

Poziv za evidentiranje članov NO FVD za mandat 2018-2023

Razpisne datoteke

Dokumentacija

Rok za prijavo: 23. 01. 2018

Javni razpis za dodelitev koncesij za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS na 26. seji dne 18.3.1999

Rok za prijavo: 22. 01. 2018 do 10:00