Mestna občina

Javni razpisi

Javni razpis za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Kranj.

Razpisna dokumentacija

Razpis

Obrazec

Rok za prijavo: 25. 02. 2020

Javna objava Poročila o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih do prejetih pripomb

10. 02. 2020

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

Razpisna dokumentacija

Obvestilo

03. 02. 2020

Obvestilo o končanem natečajnem postopku - PP višji svetovalec

24. 01. 2020

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Razpisna dokumentacija

Obvestilo

15. 01. 2020

Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V ODDELKU ZA MESTNI SVET IN KRAJEVNE SKUPNOSTI V OKVIRU KABINETA ŽUPANA V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

Rok za prijavo: 15. 01. 2020

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - redar pripravnik (M/Ž)

15. 01. 2020

Javni natečaj za položajno uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - VODJA SEKTORJA (M/Ž) V SEKTORJU ZA RAZVOJ IN PAMETNO SKUPNOST V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

Razpisna dokumentacija

Prijavni obrazec

Javni natečaj

Rok za prijavo: 15. 01. 2020

Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V KABINETU ŽUPANA V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

Rok za prijavo: 15. 01. 2020

SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1 (M/Ž) V SEKTORJU ZA RAZVOJ IN PAMETNO SKUPNOST V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - ZA NEDOLOČEN ČAS

Razpisna dokumentacija

Prijavni obrazec

Razpis

Rok za prijavo: 31. 12. 2019