Sektor za projekte

Sektor za projekte nudi celovito podporo pri vodenju in izvajanju projektov, vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem MOK na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev ter med drugim načrtuje in izvaja upravno in strokovno-tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij.

Tomaž Lanišek

vodja sektorja

telefon: 04 2373 206

lokacija pisarne: C-II/188

Brane Šimenc

vodja projektov

telefon: 04 2373 201

lokacija pisarne: II/213

Grega Bajželj 

vodja projektov

telefon: 04 2373 144

lokacija pisarne: II/206

Damjana Črček

vodja projektov

telefon: 04 2373 215

lokacija pisarne: II/207

Mateja Drol

tajništvo sektorja

telefon: 04 2373 103

lokacija pisarne: II/215

Ivan Fic

vodja projektov

telefon: 04 2373 250

lokacija pisarne: I-A/14

Tina Fleišer

projekti, viš. svetovalka

telefon: 04 2373 208

lokacija pisarne: II/210

Eva Kotolenko

vodja projektov

telefon: 04 2373 135

lokacija pisarne: II/212

Tina Mesec

vodja projektov

telefon: 04 2373 133

lokacija pisarne: II/203

Urška Planinc

vodja projektov

telefon: 04 2373 147

lokacija pisarne: II/214

Luka Šmid

vodja projektov

telefon: 04 2373 250

lokacija pisarne: I-A/14

Boštjan Zavrl

vodja projektov

telefon: 04 2373 152

lokacija pisarne: II/211

 

Sektor za projekte na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • nudi celovito podporo pri vodenju in izvajanju projektov v MOK,
 • vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem MOK na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev,
 • opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev,
 • opravlja strokovna in operativna dela pri izvajanju projektov, ki posegajo v delokrog dveh ali več notranjih organizacijskih enot,
 • sodeluje pri pripravi osnov in podlag za razvojne dokumente MOK,
 • sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami pri izvajanju investicijskega vzdrževanja objektov,
 • svetuje notranjim organizacijskim enotam pri vsebinski zasnovi investicijskih projektov ter pripravi proračuna na področju investicij,
 • pridobiva ustrezno dokumentacijo in dovoljenja za izvedbo investicij,
 • izdeluje metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij,
 • vodi investicije ter po zaključku investicije preda v upravljanje in gospodarjenje infrastrukturne objekte, naprave in opremo pristojni notranji organizacijski enoti,
 • načrtuje in izvaja upravno in strokovno-tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij.