Medijsko središče

Na Ulici Gorenjskega odreda se na športnih igriščih do poznih večernih ur zadržuje mladina, ki popiva in onesnažuje okolico. Ali lahko ukrepajo mestni redarji?

V takih primerih svetujemo, da se pokliče na številko 113. Vsekakor pa so redarji  v okviru nadzora pozorni tudi na tovrstna odklonska ravnanja in vsako prijavo prejeto na Mestno občino Kranj posredujemo tako Medobčinskemu inšpektoratu Kranj in redarski službi ter Policijski postaji Kranj.