Informacije

Informiranje mladih o vseh zadevah, ki neposredno ali posredno vplivajo na življenje mladih v lokalni skupnosti.

 

Regijsko stičišče Grozd NVO Gorenjske, Zavod Tri 

 

V okviru projekta Grozd NVO Gorenjske prenašamo informacije, bistvene za društva in druge nevladne organizacije. Z lastnim znanjem ponujamo podporo nevladnim organizacijam pri njihovem razvoju in jih povezujemo z drugimi, ki jim lahko prenesejo svoje znanje in izkušnje. Organiziramo delavnice, izobraževanja in usposabljanja. Vodimo zagovorniške akcije za boljše (finančno) okolje za delovanje nevladnih organizacij. Skupaj z občinami/javnimi institucijami/organizacijami rešujemo izzive v skupnosti ter iščemo nove kakovostne in trajnostne rešitve, še posebej na področju vključujoče in dolgožive družbe.

 

Zveza tabornikov občine Kranj

Taborništvo dopolnjuje šolo in družino, uresničuje želje in potrebe, ki so šoli in družini neznane. Taborništvo razvija samospoznavanje, želje po odkrivanju, raziskovanju in učenju. Taborništvo odkriva svet izza šole, izkorišča učenje spretnosti od drugih in prenašanje znanja na druge.

 

Grozd NVO Gorenjske , Regionalno stičišče za Gorenjsko regijo (nosilec: Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse)

Na stičišču Grozd NVO Gorenjske so dosegljivi po elektronski pošti (info@zavod-tri.org) kot tudi po telefonu: 040 528 387 (Nina) in 040 310 852 (Anka).

 

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij je krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij. Združujejo več kot 1400 različnih zvez in posameznih društev, zavodov in ustanov. S svojim znanjem in izkušnjami, s strokovnjaki s področij zagovorništva, prava, vodenja projektov, financ in komuniciranja slovenskemu nevladnemu sektorju zagotavljamo celostno in profesionalno strokovno podporo, razvijajo potenciale sektorja in spodbujajo kreativno in kritično miselnost. Aktualne razpise lahko spremljate tukaj.