Informacijska točka

O možnostih izobraževanja/usposabljanja mladih ter o učni mobilnosti mladih; o možnostih zaposlovanja mladih ter o delovni mobilnosti mladih; o možnostih pridobitve neprofitnih stanovanj in ugodnejših obrestnih mer; svetovanje v zvezi z nakupom/najemom stanovanja, s spori z najemodajalci ipd.

 

Zbrane informacije o organizacijah in institucijah v MOK, njihovih aktivnostih, programih in dogodkih.

 

Informacije o organizacijah in institucijah v MOK, njihovih aktivnostih, programih in dogodkih v MOK.

 

Informacije iz različnih področij:

  • Zaposlovanje;
  • Šport;
  • Kultura;
  • Zdravje;
  • Izobraževanje;
  • Prostovoljstvo;
  • Participacija;
  • Stanovanjska politika.

 

Pobude:

  • Oblikovanje ankete za mlade, o njihovih željah in potrebah v Kranju, za pripravo strategije in oblikovanje konkretnih predlogov.