Spremembe v poslovanju Komunale Kranj v času epidemije

Komunala Kranj zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom in ob ponovni razglasitvi epidemije uvaja spremenjeno poslovanje.

 

Za uporabnike so dosegljivi le po telefonu, elektronski pošti in s pomočjo drugih orodij spletnega komuniciranja, skratka, osebnih obiskov ni.

Do vključno 10. novembra 2020 svoja vrata zapira blagajna na naslovu Ulica Mirka Vadnova 1 (upravna stavba), odprta bo znova od 11. novembra 2020 dalje.

Od 20. do 23. oktobra 2020 bodo v času uradnih ur dosegljivi na telefonski številki 04 28 11 300 ali brezplačni telefonski številki 080 35 55 (uradne ure DE Pogrebna služba so nespremenjene, obisk pisarne je mogoče le z upoštevanjem omejitev in priporočil NIJZ).

 

Od 26. do 30. oktobra 2020 uradnih ur ne bo, nemoteno in z upoštevanjem vseh omejitev ter priporočil NIJZ pa bodo delovale naslednje dejavnosti:

 

 • odpadki:
  • redni odvoz odpadkov po urniku (prekinitev zbiranja kosovnih odpadkov do 15. novembra 2020),
  • zbirni centri (prehod na uradne ure v zimskem času, ki so določene s premikom ure na zimski čas),
 • oskrba s pitno vodo:
  • vsa gradbena dela na terenu, intervencijska popravila,
  • menjava števcev v omejenem obsegu,
  • nadzor omrežja,
 • odpadne vode:
  • čistilne naprave, vključno s Centralno čistilno napravo Kranj,
  • intervencijsko čiščenje greznic in vzdrževanje kanalizacijskega sistema,
 • mestne službe:
  • pogrebna služba (z omejitvami NIJZ),
  • javna snaga,
  • intervencijsko vzdrževanje cest.

 

Ukrepi veljajo do preklica oziroma do zapisanih datumov. Uporabnike prosijo za razumevanje in strpnost, saj je mogoče, da bodo njihove telefonske linije bolj obremenjene.

Kategorije:
aktualno