Medijsko središče

Zakaj se je zaprl zbirni center Tenetiše?

V Republiki Sloveniji je še vedno razglašena epidemija COVID-19 in še vedno veljajo priporočila za preprečevanje oziroma omejevanje stikov. Komunala Kranj ocenjuje, da je obratovanje štirih zbirnih centrov na območju izvajanja dejavnosti Komunale Kranj v tem trenutku dovolj. Takšne izkušnje se kažejo tudi iz obratovanja v preteklih dneh, ko so centre ponovno odprli in kljub napovedim ni bilo pretiranega navala uporabnikov. Ker se je ponovno odprl Zbirni center Zarica, ki je dovolj velik, z dovolj manipulativne površine, da se v njem lahko zadržuje tudi več uporabnikov, ki niso v neposrednem stiku, se je posledično lahko zaprl zbirni center Tenetiše. Komunala Kranj pričakuje, da bo obratovanje in delo v centru potekalo po ustaljenem redu ob upoštevanju vseh siceršnjih varnostnih opozoril. Z ustreznim razporejanjem zaposlenih pa bodo na drugi strani tudi za njih zmanjšali tveganja, ki so povezana z opravljanjem delovnega procesa v teh prilagojenih razmerah.