Akti

NOT VALID XHTML - EDIT AGAIN

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 1/17)

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 11/2015)

 • Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec – uradno prečiščeno besedilo (UPB2), Uradni list RS, št. 17/2014
 • Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci (Uradni list RS, št. 13/2017)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci (Uradni list RS, št. 39/2013)
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci (Uradni list RS, št. 98/2013)
 • Sklep o najmanjšem številu otrok, ko je vrtec dolžan začeti oz. končati poslovalni čas vrtca (Uradni list RS, št. 32/07),
 • Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 99/06),
 • Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju MOK (Uradni list RS, št. 67/12)
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS, št. 29/2010.
 • Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju MOK (Uradni list RS, št. 6/16)
 • Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Vila Mezinček
 • Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico – Uradni list RS, št. 30/16.
 • Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki - Uradni list RS, št. 51/16
 • Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 35/17)
 • Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 54/17)
 • Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (Uradni list RS, št. 54/17)
 • Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Čarobni svet d.o.o., PE Mikujčki (Uradni list RS, št. 54/17)
 • Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojo-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico (Uradni list RS, št. 54/17)
 • Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 54/17)
 •  

  invalid content END-->