Projekt UP-SCALE

O projektu

Uradni naslov projekta: UP-SCALE-Urban Pioneers – Systematic Change Amid Livable Environments


Skrajšano ime projekta: UP-SCALE


Vodilni partner: Mestna občina Kranj


Trajanje projekta: 1. junij 2023–31. maj 2025


Vrednost projekta: 1,5 mio EUR

 

V projektu UP-SCALE, ki sodi v okvir Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, sodelujemo skupaj z Mestnima občinama Ljubljana in Velenje ter Inštitutom Jožef Stefan in Envirodualom, d. o. o.


Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v Kranju, Ljubljani in Velenje s testiranjem inovativnih pristopov za razogljičenje na različnih področjih. V Mestni občini Kranj bomo dejavni predvsem na področju trajnostne mobilnosti, saj bomo zmanjševanje emisij poskušali doseči z optimizacijo javnega potniškega prometa in razvojem MaaS aplikacije (mobilnost kot storitev) ter vplivom na spremembo vedenja meščank in meščanov pri mobilnosti.


Cilji projekta so:

• Testiranje inovativnih pristopov za razogljičenje v mestnih občinah Kranj, Ljubljana in Velenje na različnih področjih.
• Sistemske spremembe v strukturi upravljanja in vodenja v vseh treh mestih, ki bodo prispevale k večji učinkovitosti, preglednosti in odzivnosti na poti k podnebni nevtralnosti. Medtem ko se bomo v Kranju osredotočili predvsem razogličenje prometa, se bodo v Mestni občini Ljubljana na uporabo odvečne toplote v visokotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija in podobno). Gre za enega od ukrepov lokalnega energetskega koncepta in dodaten sloj v energetskem podnebnem atlasu Ljubljane. V Mestni občini Velenje pa bodo poskušali zmanjšati emisije ogljika, ki izhajajo iz toplotne porabe energije v javnih stavbah in stanovanjskih objektih s pomočjo orodja za upravljanje podatkov (izolacija stavbe, leto prenove in izgradnje, potenciali obnovljivih virov energije itd.).
• Projekt predvideva tudi vzpostavitev enotnih točk za meščanke in meščane v vseh treh mestih, katerih namen je ozaveščanje in izobraževanje, svetovanje, poligon za razvoj idej, izvedba dogodkov in delavnic ter sodelovanje. V Mestni občini Kranj z digitalno platformo in aplikacijo MaaS, v Mestni občini Ljubljana z inovacijskim stičiščem in v Mestni občini Velenje z Energetsko-podnebno pisarno. Meščani in meščanke ter nevladne organizacije bodo povabljeni, da soustvarjajo vsebino enotnih točk.
•  Prenos znanja in izkušenj projektnih rezultatov na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju.
• Sodelovanje in soustvarjanje z meščankami in meščani pri razširjanju rezultatov projekta, ki vodijo k razogljičenju, in ciljem Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do 2030.

 

Več o projektu: https://netzerocities.eu/pilot-cities-programme/
Projekt je del misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do 2030