OBVESTILO:

Obveščamo vas, da dne 15.7.2014 med 10. in 15. uro ne bo preskrbe s pitno vodo, oziroma bo le ta motena, zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju na področju celotnih Bitenj, Žabnice, Šutne ter v naslednjem delu Stražišča ( Pot v Bitnje, Bavdkova ul., Ješetova ul. ).
Prosimo za razumevanje!

 

OBVESTILO:

Slovenska vojska obvešča, da bodo redne strelske vaje na strelišču Crngrob v mesecu juliju potekale od 1. do 11. julija, vsak dan med 8. in 20. uro.

 

POPOLNA ZAPORA CESTE KOKRICA - BRDO
Zaradi izgradnje kanalizacije SKLOP 2 Kokrica bo popolna zapora ceste.
Popolna zapora ceste bo na odseku Kokrica – Brdo – Britof.
Obvoz bo urejen.
Predvidoma od 9. julija do 31. avgusta 2014 bo obvoz potekal po naslednjih cestah:
• R2-410/1135 Kokrica – Kranj,
• LG 183401 Oldhamska cesta – Cesta Staneta Žagarja,
• LC 183181 Kranj – Britof,
• LC 183081 Kokrica – Brdo – Britof.

 

OBVESTILO:

Obvestilo o preklicu veljavnosti parkirnih kart (obvestilo)

 

Navodilo v zvezi z izpolnjevanjem anket (navodilo, vloga)

 

Energetska svetovalna pisarna deluje v prostorih Mestne občine Kranj, v 1. nadstropju, pisarna št.138, vsako sredo od 15.30 do 17h,  v mesecu maju bo pisarna izjemoma poslovala v pisarni številka 190, v 2. nastropju Mestne občine Kranj.


Za svetovanje je obvezna potrebna predhodna prijava na telefonski številki 04/23 73 121 (vsak dan od 8 do 14h).

 

Dodatne informacije

Mestna občina Kranj je 27. maja 2013 na spletnih straneh www.kranj.si uvedla poseben podportal, namenjen prodaji nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj.

 

Za dostop do podportala kliknite tukaj.
 

OBVESTILA:

Župan Mohor Bogataj ima pogovore z občani v Mestni hiši na Glavnem trgu. Praviloma potekajo ob sredah med 15. in 17. uro. Obvezna je prijava v tajništvu župana po tel. 04/23 73 101 ali e-pošti: breda.prislan@kranj.si in napoved zadeve, o kateri bo tekel pogovor.  |   Podžupan Janez Frelih ima uradne ure za občane ob ponedeljkih med 10. in 12. uro, podžupanja Nada Mihaljović ob sredah med 10. in 12. uro, podžupana Bojan Homan in Darko Jarc pa po dogovoru. Na razgovor se je potrebno prijaviti v tajništvu podžupanov po tel. 04/23 73 112.  |   Vprašanja, pobude in mnenja še vedno lahko sporočate tudi prek spletne storitve KrPovej na www.kranj.si.  |  
21.07.2014
Prvi teden v avgustu 2014 se bo začela obnova stavbe na Komenskega 4 v Kranju, kjer je bila do preselitve v novo zgradbo na Zlatem ...
25.7.2014
Štipendije so namenjene študentom/študentkam za redni študij v tujini na prvi stopnji, denarne pomoči za izredni študij na prvi stopnji, ...
21.07.2014
Projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – ...
Arhiv novic

 

Namere:

 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 577/1 in 578, obe k.o. 2136 – Breg ob Savi (namera)
 • Sklenitev najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 20/2 k.o. Čirče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 556/16 k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 60 in 287/1, obe k.o. Kranj (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišča parc. št. 60/0, 97/0, 98/0, 99/0, 100/0, 137, 280/1, 280/18, 283/2, 287/1, 287/3, 966/1, 976/1, 979/3, 989/1, 1047/1, vse k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1091/1, k.o. 2120 - Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za del zemljišča parc. št. 147/8 k.o. 2123 - Čirče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 162/38, 103/28, 103/27 in 103/3, k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 926/22 in 1047/4, k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 641/4, k.o. 2105 - Britof  (namera)
 • Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišč parc. št. 600, 603, 599/0, 598/14, 598/16, 598/17 vse k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem zemljišča parc. št. 444/53, 444/54, 444/55, 445/ 34, vse k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 190/4 in 190/5, k.o.2122- Huje (namera)
 • Oddaja v brezplačno uporabo zemljišča parc. št. 278/20, k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v brezplačno uporabo zemljišča parc. 966/3 in 976/1 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 178/6 k.o. Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Objava namere o ustanovitvi služnosti na zemljišču parc. št. 694/51 in 687, obe k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem delov zemljišča parc. št. 287/1, 287/2, 287/3 in 1012/5, vse k.o. 2100 – Kranj (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 226/7 in 218/7, obe k.o. Britof (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišči parc. št. 452/2 in 461/1, obe k.o. Golnik (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 401 k.o. Klanec (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 104/1 k.o. Spodnja Besnica (namera)
 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišča parc. št. 421/1 k.o. Tenetiše (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 452/2, k.o. 2087- Golnik (namera)
 • Oddaja v brezplačno uporabo delov zemljišča parc. št. 287/1, 966/1, 1047/1, 100/0, 97/0, 98/0 in 268/0, vse k.o. 2100 – Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni odvsojitvi zemljišča parc. št. 335/4,, k.o. 2123 – Čirče, parc. št. 413/2 in 540/2, k.o. 2121 - Klanec (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 198/14 K.O. Primskovo (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 1166/90 k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 1307 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 639/3, 639/4, 639/5, 1263/2, 1263/3, 1263/22, 1263/24, 1263/25, 1263/40 in 1263/45, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 639/1, 639/2, 639/3, 639/4, 639/5, 639/6, 1263/22, 1263/24, 1263/25, 1263/39, 1263/40, 1263/44 in 1263/45, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 229/4 in 258/3, k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 121/35 k.o. Klanec (namera)
 • Oddaja v najem del zemljišča parc. št. 162/40 k.o. Huje (namera)
 • Oddaja v najem zemljišča parc. št. 121/35 k.o. Klanec (namera)
 • Oddaja v brezplačno uporabo dela zemljišča parc. št. 966/3 k.o. Kranj (namera)

 

21. maj, 2012
Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Mestne občine Kranj v svete javnih zavodov, za nadomestnega člana Komisije ...

 

     

VIZITKA

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: +386 (0)4 237 30 00
F: +386 (0)4 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si

PRIJAVA NA E-NOVICE