ZAPORE CEST NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ:

Podaljšanje popolne zapore v Bitnjah do 3.4.2015, na naslednjih cestah:
- Gozdna pot 03K631 Brezgalica od križišča s cesto LC 183030 odsek 183032 Sp. Bitnje-Stražišče v dolžini približno 80 m,
- LC 183030 odsek 183032 Sp. Bitnje-Stražišče, smer Sp. Bitnje,
- JP 684460 odsek 684461 Zg. Bitnje 229,
- JP 684480 odsek 684481 Zg. Bitnje – krožna I,
- JP 684500 odsek 684501 Zg. Bitnje 243,
- JP 684510 odsek 684511 Zg. Bitnje – Pot v Bitnje,
- JP 684540 odsek 684541 Zg. Bitnje – krožna II in odsek 684542 Zg. Bitnje – novo naselje
- JP 684550 odsek 684551 Zg. Bitnje – krožna III,
- JP 684570 odsek 684571 Zg. Bitnje – pri HŠ 54,
- JP 684590 odsek 684591 Zg. Bitnje 47,
- JP 684610 odsek 684611 Zg. Bitnje 45,
- JP 684620 odsek 684621 Zg. Bitnje – krožna V,
- JP 684630 odsek 684631 Zg. Bitnje – krožna IV,
- JP 684660 odsek 684661 Zg. Bitnje – prečna ulica,
- JP 684670 odsek 684671 Sr. Bitnje preko JP 684641,
- JP 684680 odsek 684681 Zg. Bitnje – pri HŠ 245,
- JP 684690 odsek 684691 Zg. Bitnje – slepa,
- JP 684700 odsek 684701 Zg. Bitnje – pri gas. Domu,
- JP 684710 odsek 684711 Sr. Bitnje – pri HŠ 3,
- JP 684770 odsek 684471 Zg. Bitnje 226,
- JP 685910 odsek 685911 Zg. Bitnje 28,
- JP 686140 odsek 686146 Zg. Bitnje – škofjeloška c.,
- JP 687500 odsek 687501 Zg. Bitnje 88,
- JP 687510 odsek 687511 Zg. Bitnje 43,
- JP 688170 odsek 688172 Pot v Bitnje – Bantale.


 

Podaljšanje popolne zapore LC 183032 Sp. Bitnje – Stražišče in LC 183251 Sp. Bitnje-iz R1 210 ter javne poti JP 684871 Sp. Bitnje 18, v dolžini cca 3300, in sicer do 17. 3. 2015.

 

Občinska cesta med Rupo in Ilovko, na območju mostu čez potok Rupovščica bo popolno zaprta od 13.3 do 31.3.2015.

 

Vse zapore so zaradi gradnje komunalne infrastrukture v okviru projekta Gorki.


Cesta LC 186020 odsek 186021 Huje, od križišča z nekategorizirano občinsko potjo, pri objektu s hišno št. Huje 19, do križišča s cesto LG 183400 odsek 183402 – Likozarjeva-Cesta 1. maja pa do 30. 3. 2015.

 

V času od 28. 2. 2015 od 12. ure do 1. 3. 2015 do 19. ure (rezervni termin 7. 3. 2015 od 12. ure do 8. 3. 2015 do 19. ure), bo začasna delna zapora občinske Smledniške ceste (pred semaforiziranem križiščem Smledniške ceste, Cesta 1. maja in državne ceste, na območju gradnje trgovskega centra Hofer). V smeri proti Kranju bo promet potekal običajno, v nasprotni smeri promet ne bo mogoč, marveč bo za vsa vozila voden obvoz preko naselja Hrastje. Grafični prikaz zapore.

  

20. 3. 2015, med 10. in 11. uro bo zaradi izvedbe spominske svečanosti pri Šorlijevem mlinu začasna popolna zapora Partizanske ceste, v delu od mostu čez Kokro do Rupe.

 

Od 13. 3. 2015, od 7. ure do 14. 3. 2015, do 17. ure bo zaradi obrezovanja drevja, začasna popolna zapora Gosposvetske ulice, pri objektu na naslovu Gosposvetska ulica 5.


 

OBVESTILA:

 • Odgovori na vprašanja predsednikom krajevnih skupnosti v zvezi z gradnjo javne kanalizacije – GORKI (datoteka)
 • Postopek za izračun komunalnega prispevka za kanalizacijo (datoteka)

 

 

Zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja pri projektu GORKI – 2. sklop bodo potekale zapore cest na območju Skalica, Ulica Tatjane Odrove, Cesta Kokrškega odreda, Kokrški log. Na območju Skalice, Ulice Tatjane Odrove v času od 1. septembra do 10. aprila 2015. Obvoz ne bo voden zaradi izrazito lokalnega značaja ceste. 


Popolna zapora ceste LZ 1835511 Cesta Kokrškega odreda – Cesta na Rupo (od Oldhamske ceste do odcepa za stadion) v času od 20. avgusta do 24. decembra.  (povezava na dovoljenje s shemo zapore)


Na območju Kokrškega loga v času od 1. septembra do 10. aprila 2015. Obvoz ne bo voden zaradi izrazito lokalnega značaja ceste

 
Prosimo za razumevanje in sodelovanje.
 

NAVODILA IN DRUGE OBJAVE:

Navodilo v zvezi z izpolnjevanjem anket (navodilo, vloga)

 

Energetska svetovalna pisarna deluje v prostorih Mestne občine Kranj, v 1. nadstropju, pisarna št.138, vsako sredo od 15.30 do 17h.

 

Za svetovanje je obvezna potrebna predhodna prijava na telefonski številki 04/23 73 121 (vsak dan od 8. do 14. ure).

 

Dodatne informacije

Mestna občina Kranj je 27. maja 2013 na spletnih straneh www.kranj.si uvedla poseben podportal, namenjen prodaji nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj.

 

Za dostop do podportala kliknite tukaj.
 

OBVESTILA:

Vprašanja, pobude in mnenja še vedno lahko sporočate tudi prek spletne storitve KrPovej na www.kranj.si.  |  
27.03.2015
Ljubljana, 27. marec 2015 - Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar se je udeležil konference Urbani forum - Pametna mesta za trajnostni ...
26.03.2015
Kranj, 26. marec 2015 – Z odprtjem druge Hoferjeve trgovine v Kranju je zaživela tudi nova poslovna cona Čirče ob Smledniški ...
25.03.2015
Kranj, 25. marec 2015 - Prostore Mestne občine Kranj so tudi letos zasedli mladi parlamentarci. Učenci kranjskih osnovnih šol so se ...
Arhiv novic
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za Občinsko volilno komisijo Mestne občine Kranj (poziv, obrazec)
 • Razpis za delovno mesto MEDOBČINSKI REDAR (M/Ž) v Medobčinskem inšpektoratu Kranj - 3 prosta delovna mesta za določen čas v Občinski upravi Mestne občine Kranj, Objava: 26.03.2015; Rok za prijavo: do 03.04.2015; (razpis)
 • Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2015/2016 (razpis) (rok: 11.5.2015, do 9. ure)
 • Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v osnovnih šolah Mestne občine Kranj za šolsko leto 2015/2016 (razpis) (rok: 11.5.2015, do 9. ure)
 • Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov za dijake v srednjih šolah Mestne občine Kranj in dijake v Dijaškem in študentskem domu Kranj za šolsko leto 2015/2016 (razpis) (rok: 11.5.2015, do 9. ure)
 • Poziv za evidentiranje članov Uprave Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. (poziv)

 

Namera:

 

 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišče parcelna številka 410/1 k.o. Tenetiše (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišči parc. št. 468/24 in 468/26, obe k.o. Spodnja Besnica (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 563/7 k.o. Drulovka (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 74/22 k.o. Drulovka (namera
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 942/13 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 5/23, 5/26, 5/27, 5/10 in 4/3, k.o. 2102 - Kokrica (namera)
 • Oddaja v najem ali brezplačno uporabo zemljišč v mestnem jedru Kranja (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 924/1 k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 460/2 k.o. Kranj (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišč parc. št. 735 in 736, obe k.o. Goriče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 111/1 k.o. Spodnja Besnica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 218/20 in 226/11 k.o. 2105 - Britof (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 152, 103/3, 103/5, k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 735, 736, k.o. 2088 - Goriče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 635/2, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parcelna številka 966/4, 974 in 1047/1, vse k.o. Kranj (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parcelna številka 211/14 k.o. Predoslje (namera)
 • Oddaja v najem ali brezplačno uporabo sejnih sob, sejnih dvoran in avle v poslovni stavbi Mestne občine Kranj (namera
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 1297/35 k.o. Nemilje (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 565/34 k.o. Breg ov Savi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 161 in 167/2, k.o. 2130 – Pševo (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 150/6, 160/54 in 160/40, vse k.o. Čirče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 1100/1 in 1102/1, obe k.o. Huje (namera)

 

 • Izberi stran:
 • 1
 • 2
 • Prikazujem: 1 - 3
19.03.2015
V spodnji datoteki si lahko preberete povzetek novinarske konference Mestne občine Kranj. Gradivo za novinarje
19.03.2015
V priponki si lahko preberete poročilo s 5. seje Sveta Mestne občine Kranj. Gradivo za medije: Povzetek seje Sveta Mestne ...
19.02.2015
V priponki si lahko preberete poročilo s 4. seje Sveta Mestne občine Kranj. Gradivo za medije: Povzetek seje Sveta Mestne ...
 • Izberi stran:
 • 1
 • 2
 • Prikazujem: 1 - 3

 

     

 

 

 

NOVOSTI

VIZITKA

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: +386 (0)4 237 30 00
F: +386 (0)4 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si