ZAPORE CEST NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ:

Zaradi sočasne gradnje ostale infrastrukture in ureditve brežine kanjona Kokre se začasna popolna zapora podaljša na naslednjih občinskih cestah: LC 186020 odsek 186021 Huje, JP 686060 odsek 686064 Cesta na Klanec-Huje po zemljišču 265 k.o. Huje, nekategorizirana občinska pot po zemljišču s parcelno št. 266/1 k.o. Huje mimo objektov Huje s hišnimi št. 13, 15 17, 19 A in 19, in sicer do 25. 12. 2014.


Cesta LC 186020 odsek 186021 Huje, od križišča z nekategorizirano občinsko potjo, pri objektu s hišno št. Huje 19, do križišča s cesto LG 183400 odsek 183402 – Likozarjeva-Cesta 1. maja pa do 30. 3. 2015.
 

Zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja pri projektu GORKI – 2. sklop bodo potekale zapore cest na območju Skalica, Ulica Tatjane Odrove, Cesta Kokrškega odreda, Kokrški log. Na območju Skalice, Ulice Tatjane Odrove v času od 1. septembra do 10. aprila 2015. Obvoz ne bo voden zaradi izrazito lokalnega značaja ceste. 


Popolna zapora ceste LZ 1835511 Cesta Kokrškega odreda – Cesta na Rupo (od Oldhamske ceste do odcepa za stadion) v času od 20. avgusta do 28. novembra.  (povezava na dovoljenje s shemo zapore)


Na območju Kokrškega loga v času od 1. septembra do 10. aprila 2015. Obvoz ne bo voden zaradi izrazito lokalnega značaja ceste

 
Prosimo za razumevanje in sodelovanje.
 

NAVODILA IN DRUGE OBJAVE:

Navodilo v zvezi z izpolnjevanjem anket (navodilo, vloga)

 

Energetska svetovalna pisarna deluje v prostorih Mestne občine Kranj, v 1. nadstropju, pisarna št.138, vsako sredo od 15.30 do 17h.

 

Za svetovanje je obvezna potrebna predhodna prijava na telefonski številki 04/23 73 121 (vsak dan od 8. do 14. ure).

 

Dodatne informacije

Mestna občina Kranj je 27. maja 2013 na spletnih straneh www.kranj.si uvedla poseben podportal, namenjen prodaji nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj.

 

Za dostop do podportala kliknite tukaj.
 

OBVESTILA:

Vprašanja, pobude in mnenja še vedno lahko sporočate tudi prek spletne storitve KrPovej na www.kranj.si.  |  
26.11.2014
Nasilje nad ženskami je še vedno eden izmed velikih problemov sodobne družbe. V dneh med 25. novembrom in 10. decembrom potekajo številne ...
24.11.2014
Kranj, 24. november 2014 – Beti Valić in Boris Radjenovič iz Turističnega in športnega društva kanjon Kokre sta kranjskemu ...
24.11.2014
V petek, 21. novembra 2014, smo se v Kranju poklonili spominu na generala Rudolfa Maistra. Na prireditvi v počastitev državnega praznika ...
Arhiv novic


E-razpisi:

 

 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2015, (razpis), (e-razpis), (rok za prijavo: 3.12.2014)
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladih v Mestni občini Kranj v letu 2015, (razpis), (e-razpis), (rok za prijavo: 3.12.2014)
 • Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2015 (razpis), (e-razpis), (rok za prijavo: 3.12.2014)
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj v letu 2015 (razpis), (e-razpis), (rok za prijavo: 3.12.2014)

 

Razpisi:

 

 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za mandatno obdobje 2014-2018, rok za prijavo: 1.12.2014 (poziv, obrazec)
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za mandatno obdobje 2014-2018, rok za prijavo: 1.12.2014 (poziv, obrazec)
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2015, (razpisna dokumentacija z vlogo), (rok za prijavo: 3.12.2014)
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2015, (razpisna dokumentacija z vlogo), (rok za prijavo: 3.12.2014)
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj (poziv, obrazec), rok za prijavo: 5.12.2014
   

 

Namere:

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 74/39 k.o. Drulovka (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 74/39 k.o. Drulovka (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1106, k.o. 2102 - Kokrica (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 337/2, k.o. 2101 - Rupa (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 162/38 k.o. 2122 - Huje (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1118, k.o. 2102 - Kokrica (namera)

 

Arhiv javnih objav v letu 2014 je na voljo na tej povezavi.

 

21. maj, 2012
Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Mestne občine Kranj v svete javnih zavodov, za nadomestnega člana Komisije ...

 

     

 

NOVOSTI

VIZITKA

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: +386 (0)4 237 30 00
F: +386 (0)4 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si

PRIJAVA NA E-NOVICE