OBVESTILA:

Vprašanja, pobude in mnenja še vedno lahko sporočate tudi prek spletne storitve KrPovej na www.kranj.si.  |  
16.02.2018
/files/01_kranj_moje_mesto/2018/mok.jpg
Mestna občina Kranj je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 9/18 z dne 16. 2. 2018, objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2018 v skupni višini 153.400 EUR. Javni razpis obsega: ukrepe na področju pridelave kmetijskih proizvodov (pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih ...
16.02.2018
/files/01_kranj_moje_mesto/sport/drsanje.jpg
Mestna občina Kranj vabi vse občane in občanke Kranja na brezplačno drsanje v Ledno dvorano na Zlato polje v času zimskih počitnic. Drsanje bo možno: med tednom od ponedeljka, 19. 2., do petka, 23. 2. 2018, od 10.00 do 12.00 v soboto, 24. 2. 2018, od 16.30 do 18.00 v nedeljo, 25. 2. 2018, od 10.00 do 12.00 Vljudno vabljeni.
14.02.2018
/files/01_kranj_moje_mesto/2018/otroci-zima-4.jpg
V Kranju bo v času zimskih počitnic, med 19. in 25. februarjem 2018, omogočenih veliko različnih aktivnosti za otroke. Te bodo raznoliko tematsko obarvane, tako da se bo našlo nekaj za vse, od najmlajših pa do 15. leta starosti. Kot vsako leto v Ledeni dvorani omogočajo počitniško drsanje, in sicer od ponedeljka do petka ter v nedeljo od 10. do 12. ure, v soboto pa od 16.30 do 18.00. Za tiste, ki se ...
13.02.2018
/files/01_kranj_moje_mesto/2018/stavka1.png
Potem ko je danes potekala splošna stavka v zdravstvenem sektorju, je jutri na sporedu še stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. V času stavke bo po običajnem urniku delovala enota Najdihojca Kranjskih vrtcev. Trenutno je za nujno varstvo prijavljenih osemdeset otrok iz osmih od petnajstih enot. Jutri bodo zaprte tudi vse kranjske osnovne in podružnične šole. Že danes pa je med 8. in 10. uro ...
Arhiv novic

 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2018

  Rok za oddajo vlog: 6. 4. 2018 (naložbe), 11. 9. 2018 (ostali ukrepi).

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: Rok za oddajo vlog: 6. 4. 2018 (naložbe), 11. 9. 2018 (ostali ukrepi).
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2018.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do 23.2.2018
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2018 in 2019.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do 7.5.2018
 • Javni razpis za oddajo nepremičnine v najem

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Ureditev otroških igrišč v Mestni občini Kranj.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 20.2.2018 do 9:30
 • Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju Mestne občine Kranj

  Rok za postavitev vprašanj:

  do 31. 1. 2018 do 12:00 ure

  Rok za predložitev prijav:

  do 20. 2. 2018 do 09:00 ure

  Odpiranje prijav:

  dne 20. 2. 2018 ob 10:00 uri

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do 31.1.2018 in do 20.2.2018
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji parkirnih avtomatov.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do 7.2.2018
 • Seznam javnih naročil Mestne občine Kranj v letu 2017 skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju

  Skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju Mestna občina Kranj kot naročnik na  spletni strani dne 23.01.2018 objavlja seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za dva člana Nadzornega odbora Fundacije Vincenca Drakslerja.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do 5.2.2018
 • Javni poziv Mestne občine Kranj za udeležbo mladostnikov na mednarodnem turnirju v Carigradu

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do 25.1.2018
 • Poziv za evidentiranje članov NO FVD za mandat 2018-2023

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do 23.1.2018 do 0:00
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Razpis za delovno mesto: Delovodja V (m/ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe v mestni upravi Mestne občine Kranj - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: od 04.01.2018 do 12.01.2018 (8 dni)
 • Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: Rok prijave: 2.2.2018 ob 09:00 / Odpiranje: 2.2.2018 ob 10:00
 • Javni razpis za dodelitev koncesij za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS na 26. seji dne 18.3.1999

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 22.1.2018 do 10. ure.
 • Geološko geotehnične in hidrogeološke raziskave za izvedbo zadrževalnikov na Sorški reki in Žabnici

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 08.01.2017 do 8:00
 • Razpis za športna priznanja za leto 2017

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 15.1.2018
 • Občinski podrobni prostorski načrt Kokrica

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Sistemski administrator VII/1 (m/ž) v Uradu za tehnične zadeve v mestni upravi Mestne občine Kranj - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: od 22.11.2017 do 30.11.2017 (8dni)
 • Izdelava PGD in PZI dokumentacije za projekt Planina v sodelovanju z zainteresirano javnostjo - ponovitev

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 4.12.2017 do 9:30
 • Prenova kuhinje na OŠ Jakoba Aljaža

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 08.12.2017 do 9:30 ure.
 • Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 14.12.2017 do 10:00
 • Javno naročilo: Najem 5 osebnih vozil z nizkimi emisijami za Mestno občino Kranj za dobo 5 let

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 20.11.2017 do 09:30
 • Obvestila o končanem natečajnem postopku za javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta »višji referent (m/ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe - za nedoločen čas«

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 26.10.2017
 • Razpis za delovno mesto: Podsekretar občinski pravobranilec (m/ž) v Uradu za splošne zadeve v mestni upravi Mestne občine Kranj - za določen čas

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: od 18.10.2017 do 23.10.2017 (3 dni)
 • Razpis za delovno mesto: Sistemski administrator VII/1 (m/ž) v Uradu za tehnične zadeve v mestni upravi Mestne občine Kranj - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: od 18.10.2017 do 26.10.2017 (8 dni)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do 1.11.2017
 • Izdelava PGD in PZI dokumentacije za projekt Planina v sodelovanju z zainteresirano javnostjo

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 3.11.2017 do 9:30
 • Investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 6.11.2017 do 9:30
 • Razpis za delovno mesto: Višji referent (m/ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe v mestni upravi Mestne občine Kranj - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: od 29.09.2017 do 09.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2018.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 30.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 30.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov športa v MO Kranj v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 30.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov vojnih veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 30.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 30.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov mladinske dejavnosti, s področja raziskovalne, izobraževalne in druge dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 30.10.2017
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za elektorje in za člana državnega sveta.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: sreda, dne 4.10.2017
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za:

  • nadomestnega predsednika Komisije za kmetijstvo
  • nadomestnega člana Sveta zavoda Kranjski vrtci
  • člana Sveta javnega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
  • tri člane Sveta zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: sreda, dne 4.10.2017
 • Izvajanje geodetskih storitev

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 11.10.2017 do 10:00
 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic za leto 2017/2018

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do 29.9.2018
 • Vzpostavitev multimedijskega komunikacijskega vozlišča (MKV) kot osnovo Pametne skupnosti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 25.9.2017 do 9:30
 • Javno naročilo: Najem osebnih vozil z nizkimi emisijami za Mestno občino Kranj za dobo 5 let

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 19.09.2017 do 09:30
 • Zavarovanje premoženja in oseb Mestne občine Kranj in drugih povezanih subjektov za obdobje 5 let

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 05.10.2017 od 10:00 ure
 • Javni razpis za podeljevanje štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2017/2018 v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 20.09.2017 do 12:00 ure
 • Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v Mestni občini Kranj za referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 01.09.2017 do 10. ure
 • Objava pogojev za pridobitev pravice do brezplačne uporabe oglaševalskih mest za volitve predsednika Republike Slovenije.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 18.09.2017
 • Javno naročilo: Ureditev otroških igrišč v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 29. 8. 2017, do 9.30
 • JR za prosto delovno mesto: Podsekretar- občinski pravobranilec (m/ž) v Uradu za splošne zadeve v mestni upravi Mestne občine Kranj - za določen čas (nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 25.8.2017
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo oz. projekt - GH PLANINA

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 29.09.2017 do 12:00 ure
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo oz. projekt - KD PRIMSKOVO

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 29.09.2017 do 12:00 ure
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo oz. projekt - VRTEC BITNJE

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 29.09.2017 do 12:00 ure
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo oz. projekt - GRADNJA REGIJSKEGA VEČNAMENSKEGA ŠPORTNO VADBENEGA CENTRA KRANJ

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 29.9.2017 do 12:00
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo oz. projekt - PRIZIDEK OZ. NADZIDAVA OBSTOJEČE TELOVADNICE NA OŠ STANETA ŽAGARJA V KRANJU

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 29.09.2017 do 12:00 ure
 • INVESTICIJSKO, TEKOČE IN INTERVENTNO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 21.8.2017 do 9.30
 • : Izbira izvajalca za nadgradnjo sistema za izposojo koles KRSKOLESOM

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 1.8.2017, do 10. ure
 • Protipoplavna zaščita in sprehajalna pot ob CČN Kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 21.7.2017, do 9.30
 • RAZPIS ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2017

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 15.9.2017 do 24.ure
 • Javno naročilo: Izbira koncesionarja za urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 31.7.2017 do 8.30, odpiranje 31.7.2017 ob 12.00
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2017 in 2018 - ponovljen razpis

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 15.9.2017
 • Javno naročilo - Sanacija fasade na Trubarjevem trgu 3

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 04.07.2017 do 9.30 ure
 • Javno naročilo - Operativna, svetovalna in informacijska podpora na področju upravljanja z nepremičninami v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 14.7.2017 do 12. ure
 • Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 01.09.2017
 • Javno naročilo: Operativni najem osebnih vozil z nizkimi emisijami za Mestno občino Kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 04.07.2017 do 09:30 ure.
 • Javno naročilo: Storitve informiranja in obveščanja javnosti v okviru operacije: »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2.sklop (2. faza)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 29.06.2017 do 09:00 ure.
 • Javno naročilo: Storitve gradbenega nadzora za operacijo “Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2.sklop (2. faza)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.07.2017 do 09:00 ure.
 • Javno naročilo: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE BRITOF - PREDOSLJE IN MLAKA PRI KRANJU (Operacija: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja – 2.sklop (2. faza))

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24.07.2017 do 09:00 ure
 • Izgradnja krožišča pri sodišču v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.6.2017, do 9.30
 • Javno naročilo: Ureditev avle OŠ Simona Jenka Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 06.06.2017 do 09:30 ure.
 • Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2017/2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 2..6.2017
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto KOORDINATOR V (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 19.5.2017
 • Objava Javnega razpisa za prodajo nepremičnine

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.5.2017 do 12. ure
 • - Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS na 26. seji dne 18.3.1999

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.5.2017 do 10. ure.
 • Poziv za podelitev štipendij kategoriziranim vrhunskim športnikom

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 5.5.2017
 • Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Mestne občine Kranj in Krajevne skupnosti Stražišče za obdobje 5 let

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.05.2017 do 09:30 ure.
 • Javno naročilo: Prestavitev javne kanalizacije in obnova vodovoda v Stražišču med Pševsko in Škofjeloško cesto

   

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.5.2017 do 11. ure
 • OBNOVA SANITARIJ NA OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 04.05.2017 do 09:30 ure
 • Javni natečaj za dve prosti delovni mesti - medobčinski redar (m/ž) v Medobčinskem inšpektoratu Kranj

  JN za dve prosti delovni mesti - medobčinski redar (m/ž) v Medobčinskem inšpektoratu Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.4.2017
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije in za člane Svetov javnih zavodov: Gasilsko reševalne službe Kranj, Mestne knjižnice Kranj, Prešernovega gledališča Kranj in Gorenjskega muzeja.

  Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije in  za člane Svetov javnih zavodov: Gasilsko reševalne službe Kranj, Mestne knjižnice Kranj, Prešernovega gledališča Kranj in Gorenjskega muzeja.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 31.3.2017
 • Oskrba s toplotno energijo na območju dela mestne občine Kranj - Zlato polje

  Oskrba s toplotno energijo na območju dela mestne občine Kranj - Zlato polje

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 31.3.2017
 • - Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času letnih počitnic za leto 2017

  Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času letnih počitnic  za leto 2017 (razpis, pravilnik, prijavnica Terme Olimia, prijavnica Novalja/Barbariga in cenik)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 31.3.2017
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine kompaktor Bomag

  Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine kompaktor Bomag

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24.3.2017
 • Podelitev koncesije za izgradnjo OŠ Stražišče - telovadnica

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2017 in 2018.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 3.5.2017
 • Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 5.5.2017
 • Objava Javnega razpisa za prodajo nepremičnine

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.3.2017 do 12. ure
 • Javno naročilo: Rekonstrukcija OŠ Helene Puhar 2. faza, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.3.2017 do 9.30
 • OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE EUP Z OZNAKO KR SA2 KRANJ SAVA

  Mestna občina Kranj javno razgrnja dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako KR Sa2 Kranj Sava (v nadaljevanju: OPPN Kranj Sava), ki ga je v decembru 2016 izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, pod številko projekta 11/2015. Dopolnjen osnutek OPPN Kranj Sava bo javno razgrnjen od 13. februarja 2017 do 17. marca 2017 v času uradnih ur, v prostorih Mestne občine Kranj, Urad za okolje in prostor (I. nadstropje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj in na spletni strani občine http://www.kranj.si. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Kranj Sava bo potekala v sredo, dne 1. marca 2017 ob 16:00 uri v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 15.

  V času javne razgrnitve je možno podati pisne pripombe in predloge, vezane na dopolnjen osnutek OPPN Kranj Sava. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 17. marca 2017 podajo pisno na mestu javne razgrnitve, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev OPPN Kranj Sava« oz. na elektronski naslov ana.gradisar@kranj.si

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 17.3.2017
 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.4.2017
 • Seznam javnih naročil Mestne občine Kranj v letu 2016 skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju

  Skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju Mestna občina Kranj kot naročnik na  spletni strani dne 03.02.2017 objavlja seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: Datum objave: 03.02.2017
 • OBČINSKI PODROBNI PROSTORSI NAČRT ZA OBMOČJE Z OZNAKO KR SA2 KRANJ SAVA

  Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako KR Sa2 Kranj Sava (v nadaljevanju: OPPN Kranj Sava), ki ga je v decembru 2016 izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, pod številko projekta 11/2015

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Razpis za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V URADU ZA OKOLJE IN PROSTOR - za določen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.2.2107
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (M/Ž) V PISARNI ZA EVROPSKA SREDSTVA V OKVIRU KABINETA ŽUPANA - za določen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2017
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VI (M/Ž) V URADU ZA TEHNIČNE ZADEVE - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2017
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT V PROJEKTNI PISARNI - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2017
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto REFERENT V KABINETU ŽUPANA - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 23.2.2017
 • Izvedba dveh prehodov za pešce preko državnih cest v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.02.2017 do 09:30
 • Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v Pokritem olimpijskem bazenu v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 27.1.2017
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine – nakladalec na gosenicah Caterpillar

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.01.2017
 • Javna razgrnitev SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ČI 2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Razpis za športna priznanja za leto 2016

  "MO Kranj in Zavod za šport Kranj objavljata razpis za športna priznanja za leto 2016. Športnika, ekipo ali športnega delavca lahko prijavi društvo ali občan. Pomembno je le, da dosežek ustreza razpisanim kriterijem". 

  Razpis in pravilnik lahko preberete na spletni strani Zavoda za šport Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2017, (razpisna dokumentacija)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ČI 2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke, in sicer deveturnega dnevnega programa za skupaj največ štiri oddelke I. starostnega obdobja

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.1.2017 do 10. ure.
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (m/ž)- V SLUŽBI ZA INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTNE PISARNE -za določen čas

  Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (m/ž)- V SLUŽBI ZA INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTNE PISARNE -za določen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.12.2016
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - spremembe št. 1

  Spremembe in dopolnitve izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – SD IPN1

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto MEDOBČINSKI REDAR (m/ž) V MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU KRANJ - za nedoločen - 4 delovna mesta

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.11.2016
 • Javno zbiranje ponudb za prodaje premičnine – kogeneracije

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 27.10.2016
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin, oktober 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: rok 27.10.2016
 • Nakup, namestitev in vzdrževanje opreme za izgradnjo brezžičnega omrežja Wifi v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.10.2016 do 10:00
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri projektu za novogradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.12.2016 do 9.00 ure
 • Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.10.2016
 • Storitev varovanja ljudi in premoženja v Mestni občini Kranj, Zavodu za šport Kranj, Osnovnih šolah in Glasbeni šoli v Mestni občini Kranj, Mestni knjižnici Kranj in Gorenjskem muzeju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.11.2016 do 09:30 ure
 • Poziv za evidentiranje kandidatov

  Poziv za evidentiranje kandidatov za:

  -          Nadomestnega člana Statutarno pravne komisije

  -          Nadomestnega podpredsednika Komisije za pritožbe

  -          Nadomestnega člana Komisije za turizem.

   

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.10.2016
 • Namera za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem

  Namera za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 17.10.2016
 • JAVNO NAROČILO: NAKUP ELEKTRONSKE PISARNIŠKE OPREME

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.10.2016 do 10:00
 • POVABILO NAROČNIKA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM K STROKOVNEMU DIALOGU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: Ni podatka
 • Razpis za prosto delovno mesto ravnatelj (m/ž) Kranjskih vrtcev

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • - Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic za leto 2016/2017 (razpis, pravilnik, prijavnica Terme čatež, prijavnica Terme Olimia in cenik)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.9.2016
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR (m/ž) - v Kabinetu župana

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 23.9.2016
 • Javni poziv promotorjem za OŠ Stražišče-telovadnica

  Javni poziv promotorjem za OŠ Stražišče-telovadnica

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 7.11.2016
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri projektu »Gradnja avtobusnega terminala v Mestni občini Kranj«

  Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri projektu »Gradnja avtobusnega terminala v Mestni občini Kranj"

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.11.2016 do 9.00 ure.
 • RUŠITVENA DELA NA OBJEKTU CANKARJEVA 2 V KRANJU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 17.8.2016, do 09:30 ure
 • Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do vključno 2.9.2016 do 12.00 ure
 • JAVNA RAZGRNITEV Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Br 1 - Britof jug

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Pozvi za letovanje otrok v sklopu mednarodnega sodelovanje Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: različni
 • UGOTOVITVENI SKLEP - OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk

  Zaključen:
 • JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA BR 1 – BRITOF JUG«.

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • »VKLJUČITEV VODNEGA VIRA JAVORNIK V OBSTOJEČI VODOVODNI SISTEM«

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.7.2016 do 10:00
 • REKONSTRUKCIJA IN NADZIDAVA OSNOVNE ŠOLE HELENE PUHAR, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.07.2016 do 9:30 ure
 • RAZPIS ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do vključno četrtka, 15. septembra 2016, do 24. ure
 • Objava razpisa za delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC VII/1

  Razpis za strokovno tehnično delovno mesto strokovni sodelavec VII/1 (m/ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe -za nedoločen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.06.2016
 • UGOTOVITVENI SKLEP – Mestna občina Kranj stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt (OPPN Zmrzlikar in Krt) ne more zavzeti, ker ni bilo podanih nobenih pripomb in predlogov.«

  UGOTOVITVENI SKLEP – Mestna občina Kranj stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt (OPPN Zmrzlikar in Krt) ne more zavzeti, ker ni bilo podanih nobenih pripomb in predlogov.«

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Izbira izvajalca za vzpostavitev sistema (dobavo, montažo) in vzdrževaje samopostrežnega sistema za izpososjo mestnih koles v mestni občini kranj

  Izbira izvajalca za vzpostavitev sistema (dobavo, montažo) in vzdrževaje samopostrežnega sistema za izpososjo mestnih koles v mestni občini kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.6.2016 do 9:00
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2016 in 2017 – PONOVLJEN RAZPIS

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javna objavao stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN Avtobusni terminal in OP Avtobusni terminal

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2016/2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javno naročilo: Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.6.2016 do 10:00
 • Javno naročilo: nakup avtobusov

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk

  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU-svetovalec v Skupni službi notranje revizije Kranj

  OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU-svetovalec v Skupni službi notranje revizije Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Razpis za oddajo poslovnega prostora v domu KS Kokrica

  Razpis za oddajo poslovnega prostora v domu KS Kokrica

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem – poslovni prostor na naslovu Mavčiče 69

  Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem – poslovni prostor na naslovu Mavčiče 69

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Poziv za evidentiranje kandidatov

  Poziv za evidentiranje kandidatov za:

  -          Predstavnike v svetih javnih zavodov OŠ Franceta Prešerna Kranj (3 predstavniki), OŠ Matije Čopa Kranj (3 predstavniki), OŠ Jakoba Aljaža Kranj (3 predstavniki), OŠ Simona Jenka Kranj (3 predstavniki) in Glasbene šole Kranj (3 predstavniki),

  -          Predstavnika v Nadzornem odboru Fundacije Vincenca Drakslerja,

  -          Nadomestnega podpredsednika Statutarno pravne komisije.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 6.5.2016.
 • Obvestilo o končanem natečajnem postopku »svetovalec (m/ž) v Projektni pisarni – za nedoločen čas

  Obvestilo o končanem natečajnem postopku »svetovalec (m/ž) v Projektni pisarni – za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA EUP BI 42 – ZGORNJE BITNJE (OPPN Zgornje Bitnje)

  STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA EUP BI 42 – ZGORNJE BITNJE (OPPN Zgornje Bitnje)

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Izgradnja parkirišča v Šorlijevem naselju ob Osnovni šoli Simona Jenka

  Izgradnja parkirišča v Šorlijevem naselju ob Osnovni šoli Simona Jenka

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.4.2016 do 10:00.
 • Nadzidava in gradnja prizidka k vrtcu v Čirčah v Kranju, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.04.2016 do 10:00
 • Razpis za ravnatelja Glasbene šole Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • PODELITEV KONCESIJE ZA UREJANJE, VARSTVO IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER OTROŠKIH IGRIŠČ NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ

  PODELITEV KONCESIJE ZA UREJANJE, VARSTVO IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER OTROŠKIH IGRIŠČ NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.05.2016, do 9. ure
 • JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2016

  JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 03.05.2016
 • Javni natečaj: svetovalec v Projektni pisarni na spletni strani MOK

  svetovalec v Projektni pisarni na spletni strani MOK

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.3.2016
 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.4.2016
 • Poziv za evidentiranje – predlaganje javnosti za reševanje pritožb policistov

  Poziv za evidentiranje – predlaganje javnosti za reševanje pritožb policistov

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.3.2016
 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: rok za oddajo vlog je 15.4.2016, končni rok za preostale vloge pa 12.9.2016.
 • evidentiranje nadomestnih članov v Komisiji za gospodarstvo in v Komisiji za kulturo in šport

  evidentiranje nadomestnih članov v Komisiji za gospodarstvo in v Komisiji za kulturo in šport

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.3.2016
 • OBNOVA MOSTU NA HUJAH V KRANJU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.03.2016 do 9:00
 • Razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda (m/ž) »Prešernovo gledališče Kranj« (objava: 12.2.2016)

  Razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda (m/ž) »Prešernovo gledališče Kranj« (objava: 12.2.2016)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Preureditev zadrževalnega bazena ZB5 pri Struževem

  Preureditev zadrževalnega bazena ZB5 pri Struževem

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 25.3.2016 do 10. ure
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto SVETOVALEC (m/ž)- V SKUPNI SLUŽBI NOTRANJE REVIZIJE KRANJ -za nedoločen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.2.2016
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

  Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE -za nedoločen čas.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.02.2016
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

  Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (zaporedna številka 69) -za nedoločen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2016
 • Javnii natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

  Javnii natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (zaporedna številka 68) -za nedoločen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.02.2016
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera za tržno stanovanje.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15 dni
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2016 in 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.03.2016 do 12. ure
 • Javni natečaj za delovno mesto SVETOVALEC (M/Ž) v Uradu za okolje in prostor v Občinski upravi Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.01.2016
 • Obvestilo o končanem natečajnem postopku

  Razpisne datoteke

  Zaključen: osmem dni od vročitve sklepa
 • RAZPIS za delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) v Uradu za splošne zadeve v Občinski upravi Mestne občine Kranj -za določen čas (nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu) , Objava: 13.01.2016; Rok za prijavo: do 21.01.2016;

  RAZPIS za delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) v Uradu za splošne zadeve v Občinski upravi Mestne občine Kranj -za določen čas (nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.01.2016
 • Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2016 do 10. ure
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP BI 42 – ZGORNJE BITNJE

  Javna razgnitev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2016


  Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.1.2016
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.1.2016
 • Javni razpis za sofinanciranje strokovnega dela izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje strokovnega dela izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • JAVNA RAZGRNITEV: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJU IN OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Nastran in kmetijskega gospodarstva Knez

  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Nastran in kmetijskega gospodarstva Knez

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • JAVNO NAZNANILO ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU »AVTOBUSNI TERMINAL« V KRANJU

  JAVNO NAZNANILO ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU »AVTOBUSNI TERMINAL« V KRANJU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (oddaja tržnega stanovanja v najem)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.12.2015
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 28.12.2015
 • Poziv za evidentiranje nadomestnega predsednika Komisije za kmetijstvo, člana Sveta Kranjskih vrtcev ter nadomestnega podpredsednika Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč

  Poziv za evidentiranje nadomestnega predsednika Komisije za kmetijstvo, člana Sveta Kranjskih vrtcev ter nadomestnega podpredsednika Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta Zavoda za šport Kranj

  Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta Zavoda za šport Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta OI Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kranj

  Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta OI Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2016,

  Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2016,

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2016, (razpisna dokumentacija)

  Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2016, (razpisna dokumentacija)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2016.

  Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2016.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  preselitev
  kmetijskega gospodarstva zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva knez in kmetijskega gospodarstva Nastran

  Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  preselitev kmetijskega gospodarstva knez in kmetijskega gospodarstva Nastran

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Razpis »Skupaj za dober namen 2015« za izbiro nevladne organizacije za namen podelitve sredstev pridobljenih v okviru projekta skupaj za dober namen

  Gasilsko reševalna služba Kranj objavlja javni razpis za donacijo v sklopu akcije Skupaj za dober namen 2015. Donacija je namenjena nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju športa, kulture, zaščite okolja, turizma idr.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 27.11.2015
 • Javno naročilo: Izdajanje občinskega glasila

  Mestna občina Kranj objavlja javno naročilo za izdajanje občinskega glasila

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.11.2015 do 10.ure
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24.11.2015
 • Poziv za predlaganje kandidatov za člane Sveta Zavoda za šport Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.11.2015
 • Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.11.2015
 • Razpis za delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (M/Ž) »ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Objava: 09.10.2015

  Razpis za delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (M/Ž) »ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Objava: 09.10.2015

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.11.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 06.11.2015
 • Javni natečaj za delovno mesto SVETOVALEC (M/Ž) v Projektni pisarni - za nedoločen čas v Občinski upravi Mestne občine Kranj, Objava: 20.10.2015;

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 28.10.2015
 • Javni poziv civilnim organizacijam ali vzgojno varstvenim organizacijam s področja prometne varnosti.

   

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.10.2015
 • Javni razpis za prosto delovno mesto DIREKTOR (M/Ž) Mestne knjižnice Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.10.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike ustanovitelja (4) v Svetu javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.10.2015
 • Poziv za evidentiranje nadomestnega člana (1) Komisije za kmetijstvo.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.10.2015
Prikaži več rezultatov
Prikaži manj rezultatov

26.01.2018
Kranj, 25. januarja 2018 – Svetniki in svetnice so seji mestnega sveta MO Kranj obravnavali Odlok o gradnji vrtca Bitnje v javno-zasebnem partnerstvu (JZP), z večino opredeljenih glasov so sprejeli Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski ...
22.12.2017
Kranj, 21. decembra 2017 – Svetniki in svetnice so na zadnji seji Mestnega sveta MO Kranj potrdili tako proračun za leto 2018 kot tudi Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali ...
23.11.2017
Kranj, 22. novembra 2017 – Svetnice in svetniki MO Kranj so v prvem branju s 27 glasovi za sprejeli osnutek Odloka o proračunu za leto 2018. Planiranih je 61 milijonov evrov prihodkov in 70,8 milijona odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki v višini 9,8 milijona ...
20.10.2017
Kranj, 19. oktober 2017 – Svetnice in svetniki so med drugim potrdili 12 elektorjev, predstavnikov MO Kranj v volilno telo 9. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta, in za kandidata za člana državnega sveta, predstavnika lokalnih interesov določili mag. ...
MEDNARODNO SODELOVANJE
23.5.2017
Sezona 2017/18 gre počasi h koncu a to ne pomeni, da Prešernovo , miruje, saj se bomo s šestimi predstavami udeležili kar enajst gostovanj, oz. festivalov. V veliko čast nam je, da se bo 30 maja ob 20.00 predstava Judovski pes, v režiji Yonathana Esterkina in izvedbi Mihe Rodmana, ki smo jo pripravili v koprodukciji z Mini teatrom, povabljena na Mednarodni ...
21.11.2016
Nemški veleposlanik njeg. eksc. Klaus Riedel je na mestnem pokopališču položil vence padlim vojakom NOB, mobiliziranim nemškim vojakom in drugim padlim v vojnah. Veleposlanik Klaus Riedel se je v svojem govoru na nemškem vojaškem pokopališču v Kranju spomnil žrtev vojne in nasilja. Poudaril je, da nas skupno žalovanje spominja tudi na to, kako dragoceni ...
Arhiv novic

 

 

 


OBVESTILA:

 

 

NAVODILA IN DRUGE OBJAVE:

Navodilo v zvezi z izpolnjevanjem anket (navodilo, vloga)

 

Energetska svetovalna pisarna deluje v prostorih Mestne občine Kranj, v 1. nadstropju, pisarna št.138, vsako sredo od 15.30 do 17h.

 

Za svetovanje je obvezna potrebna predhodna prijava na telefonski številki 04/23 73 121 (vsak dan od 8. do 14. ure).

 

Promocijska zloženka

 

Dodatne informacije

Mestna občina Kranj je 27. maja 2013 na spletnih straneh www.kranj.si uvedla poseben podportal, namenjen prodaji nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj.

 

Za dostop do podportala kliknite tukaj.