ZAPORE CEST NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ:

Zaradi sočasne gradnje ostale infrastrukture in ureditve brežine kanjona Kokre se začasna popolna zapora podaljša na naslednjih občinskih cestah: LC 186020 odsek 186021 Huje, JP 686060 odsek 686064 Cesta na Klanec-Huje po zemljišču 265 k.o. Huje, nekategorizirana občinska pot po zemljišču s parcelno št. 266/1 k.o. Huje mimo objektov Huje s hišnimi št. 13, 15 17, 19 A in 19, in sicer do 25. 12. 2014.


Cesta LC 186020 odsek 186021 Huje, od križišča z nekategorizirano občinsko potjo, pri objektu s hišno št. Huje 19, do križišča s cesto LG 183400 odsek 183402 – Likozarjeva-Cesta 1. maja pa do 30. 3. 2015.
 

Zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja pri projektu GORKI – 2. sklop bodo potekale zapore cest na območju Skalica, Ulica Tatjane Odrove, Cesta Kokrškega odreda, Kokrški log. Na območju Skalice, Ulice Tatjane Odrove v času od 1. septembra do 10. aprila 2015. Obvoz ne bo voden zaradi izrazito lokalnega značaja ceste. 


Popolna zapora ceste LZ 1835511 Cesta Kokrškega odreda – Cesta na Rupo (od Oldhamske ceste do odcepa za stadion) v času od 20. avgusta do 24. decembra.  (povezava na dovoljenje s shemo zapore)


Na območju Kokrškega loga v času od 1. septembra do 10. aprila 2015. Obvoz ne bo voden zaradi izrazito lokalnega značaja ceste

 
Prosimo za razumevanje in sodelovanje.
 

NAVODILA IN DRUGE OBJAVE:

Navodilo v zvezi z izpolnjevanjem anket (navodilo, vloga)

 

Energetska svetovalna pisarna deluje v prostorih Mestne občine Kranj, v 1. nadstropju, pisarna št.138, vsako sredo od 15.30 do 17h.

 

Za svetovanje je obvezna potrebna predhodna prijava na telefonski številki 04/23 73 121 (vsak dan od 8. do 14. ure).

 

Dodatne informacije

Mestna občina Kranj je 27. maja 2013 na spletnih straneh www.kranj.si uvedla poseben podportal, namenjen prodaji nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj.

 

Za dostop do podportala kliknite tukaj.
 

OBVESTILA:

Vprašanja, pobude in mnenja še vedno lahko sporočate tudi prek spletne storitve KrPovej na www.kranj.si.  |  
19.12.2014
Župan Boštjan Trilar je pomagal deliti hrano Župan Boštjan Trilar je pred božičnimi in novoletnimi prazniki 19. decembra 2104 obiskal ...
19.12.2014
NOT VALID XHTML - EDIT AGAIN Tako kot je že v navadi, so tudi konec leta 2014 kranjski skavti in taborniki na kranjsko občino prinesli ...
18.12.2014
V času od 20. 12. 2014 od 6. ure do 22. 12. 2014 do 14. ure in 23.12.2014 od 6. do 14. ure, bo začasna delna zapora občinske Smledniške ...
Arhiv novic

Razpisi:

 

E-razpisi:

Do aplikacije za e-razpise lahko dostopate na tej povezavi.

 

Namere:

  • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc.št. 1253/2 k.o. 2131 Stražišče (namera) 
  • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1655/5, k.o. 2132 - Bitnje (namera)

  • Objava namere o sklenitvi služnostnih pogodb z upravljavcem komunalne infrastrukture Komunalo Kranj, javno podjetje d.o.o. za zemljišča v lasti Mestne občine Kranj (namera)

  • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 913/3 in 913/45, k.o. 2100 - Kranj (namera)

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino - poslovni prostor (namera)

 

Arhiv javnih objav v letu 2014 je na voljo na tej povezavi.

 

21. maj, 2012
Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Mestne občine Kranj v svete javnih zavodov, za nadomestnega člana Komisije ...

 

     

 

 

NOVOSTI

VIZITKA

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: +386 (0)4 237 30 00
F: +386 (0)4 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si