Zapora cest Skalica, Ulica Tatjane Odrove, Cesta Kokrškega odreda, Kokrški log


Zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja pri projektu GORKI – 2. sklop bodo potekale zapore cest na območju Skalica, Ulica Tatjane Odrove, Cesta Kokrškega odreda, Kokrški log.
Na območju Skalice, Ulice Tatjane Odrove v času od 1. septembra do 10. aprila 2015. Obvoz ne bo voden zaradi izrazito lokalnega značaja ceste. 
Popolna zapora ceste LZ 1835511 Cesta Kokrškega odreda – Cesta na Rupo (od Oldhamske ceste do odcepa za stadion) v času od 20. avgusta do 28. novembra.  (povezava na dovoljenje s shemo zapore)
Na območju Kokrškega loga v času od 1. septembra do 10. aprila 2015. Obvoz ne bo voden zaradi izrazito lokalnega značaja ceste

 
Prosimo za razumevanje in sodelovanje.
 

OBVESTILO:

Obvestilo o preklicu veljavnosti parkirnih kart (obvestilo)

 

Navodilo v zvezi z izpolnjevanjem anket (navodilo, vloga)

 

Energetska svetovalna pisarna deluje v prostorih Mestne občine Kranj, v 1. nadstropju, pisarna št.138, vsako sredo od 15.30 do 17h,  v mesecu maju bo pisarna izjemoma poslovala v pisarni številka 190, v 2. nastropju Mestne občine Kranj.


Za svetovanje je obvezna potrebna predhodna prijava na telefonski številki 04/23 73 121 (vsak dan od 8 do 14h).

 

Dodatne informacije

Mestna občina Kranj je 27. maja 2013 na spletnih straneh www.kranj.si uvedla poseben podportal, namenjen prodaji nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj.

 

Za dostop do podportala kliknite tukaj.
 

OBVESTILA:

Župan Mohor Bogataj ima pogovore z občani v Mestni hiši na Glavnem trgu. Praviloma potekajo ob sredah med 15. in 17. uro. Obvezna je prijava v tajništvu župana po tel. 04/23 73 101 ali e-pošti: breda.prislan@kranj.si in napoved zadeve, o kateri bo tekel pogovor.  |   Podžupan Janez Frelih ima uradne ure za občane ob ponedeljkih med 10. in 12. uro, podžupanja Nada Mihaljović ob sredah med 10. in 12. uro, podžupana Bojan Homan in Darko Jarc pa po dogovoru. Na razgovor se je potrebno prijaviti v tajništvu podžupanov po tel. 04/23 73 112.  |   Vprašanja, pobude in mnenja še vedno lahko sporočate tudi prek spletne storitve KrPovej na www.kranj.si.  |  
16.9.2014
Med 9. in 14. septembrom 2014 smo v Kranju gostili delegacijo iz pobratene carigrajske občine Büyücekcmece. V okviru programa turške ...
12.9.2014
Kranj, 5. september 2014 – V Prešernovem gaju, pri prvem antifašističnem spomeniku v Evropi, smo počastili spomin na bazoviške ...
4.9.2014
Ugodni nakupi v starem Kranju Vabimo na ugodne poletne nakupe v stari Kranj, ki potekajo od 6. do 13. septembra. Mestna občina Kranj ...
Arhiv novic

 

Namere:

 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 298/7, k.o. 2121 - Klanec (namera)

 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 218/7 in 226/11, k.o. 2105 - Britof (namera)

 • Oddaja v najem zemljišča parc. št. 104/17 k.o. Drulovka (namera)

 • Oddaja v najem zemljišča parc. št. 876/10 k.o. Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 421/1, k.o. 2089 - Tenetiše (namera)

 • Objava namere o skenitvi neposredne pogodbe (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 719, 211/14, 212/13, 211/6, k.o. 2103 - Predoslje (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1121, k.o. 2085 – Babni vrt (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 3074 in 3075, k.o. 2134 – Žabnica (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namere)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1120, k.o. 2085 – Babni vrt (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 263/2, k.o. 2098 - Struževo (namera)

 • Oddaja v brezplačno uporabo za zemljišča parc. št. 435/1, 433/1, 433/3, 436/1, 11/12 in 11/11, vse k.o. Hrastje (namera1.pdf)

 • Sklenitev neposredne prodajne pogodbe za del zemljišča parc. št. 104/17 k.o. Drulovka (namera.pdf )

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1281, k.o. 2132 - Stražišče (namera-1281-2131-sluznost.pdf)

 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 577/1 in 578, obe k.o. 2136 – Breg ob Savi (namera)
 • Sklenitev najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 20/2 k.o. Čirče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 556/16 k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 60 in 287/1, obe k.o. Kranj (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišča parc. št. 60/0, 97/0, 98/0, 99/0, 100/0, 137, 280/1, 280/18, 283/2, 287/1, 287/3, 966/1, 976/1, 979/3, 989/1, 1047/1, vse k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1091/1, k.o. 2120 - Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za del zemljišča parc. št. 147/8 k.o. 2123 - Čirče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 162/38, 103/28, 103/27 in 103/3, k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 926/22 in 1047/4, k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 641/4, k.o. 2105 - Britof  (namera)
 • Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023 (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišč parc. št. 600, 603, 599/0, 598/14, 598/16, 598/17 vse k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem zemljišča parc. št. 444/53, 444/54, 444/55, 445/ 34, vse k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 190/4 in 190/5, k.o.2122- Huje (namera)
 • Oddaja v brezplačno uporabo zemljišča parc. št. 278/20, k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v brezplačno uporabo zemljišča parc. 966/3 in 976/1 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 178/6 k.o. Primskovo (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Objava namere o ustanovitvi služnosti na zemljišču parc. št. 694/51 in 687, obe k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem delov zemljišča parc. št. 287/1, 287/2, 287/3 in 1012/5, vse k.o. 2100 – Kranj (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 226/7 in 218/7, obe k.o. Britof (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišči parc. št. 452/2 in 461/1, obe k.o. Golnik (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 401 k.o. Klanec (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 104/1 k.o. Spodnja Besnica (namera)
 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišča parc. št. 421/1 k.o. Tenetiše (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 452/2, k.o. 2087- Golnik (namera)
 • Oddaja v brezplačno uporabo delov zemljišča parc. št. 287/1, 966/1, 1047/1, 100/0, 97/0, 98/0 in 268/0, vse k.o. 2100 – Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni odvsojitvi zemljišča parc. št. 335/4,, k.o. 2123 – Čirče, parc. št. 413/2 in 540/2, k.o. 2121 - Klanec (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 198/14 K.O. Primskovo (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 1166/90 k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 1307 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 639/3, 639/4, 639/5, 1263/2, 1263/3, 1263/22, 1263/24, 1263/25, 1263/40 in 1263/45, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 639/1, 639/2, 639/3, 639/4, 639/5, 639/6, 1263/22, 1263/24, 1263/25, 1263/39, 1263/40, 1263/44 in 1263/45, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 229/4 in 258/3, k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 121/35 k.o. Klanec (namera)
 • Oddaja v najem del zemljišča parc. št. 162/40 k.o. Huje (namera)
 • Oddaja v najem zemljišča parc. št. 121/35 k.o. Klanec (namera)
 • Oddaja v brezplačno uporabo dela zemljišča parc. št. 966/3 k.o. Kranj (namera)

 

21. maj, 2012
Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Mestne občine Kranj v svete javnih zavodov, za nadomestnega člana Komisije ...

 

     

VIZITKA

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: +386 (0)4 237 30 00
F: +386 (0)4 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si

PRIJAVA NA E-NOVICE