Parkirišča

Parkirišča za dolgotrajno parkiranjem nad 2 uri:

  •     ograjeno parkirišče »Zdravstveni dom«


Prva ura s parkirnim listkom je brezplačna. Nadaljnja ura je 1 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 6. in 20. uro.

  •     ograjeno parkirišče »Huje«


Prvi dve uri s parkirnim listkom sta brezplačni. Nadaljnja ura je 1 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 6. in 20. uro.

  •     ograjeno parkirišče »Čebelica«

Prvi dve uri s parkirnim listkom sta brezplačni. Nadaljnja ura je 1 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 6. in 20. uro. Parkirišče neomejeno in brezplačno lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra.

Parkirišča za kratkotrajno parkiranje do 2 uri:

  •     parkirišče Slovenski trg, pred stavbo Mestne občine Kranj
  •     parkirišče Slovenski trg, pred MC'Donaldsom
  •     parkirišče Slovenski trg, Brioni
  •     parkirišče pred Gorenjsko banko
  •     parkirišče Jelenov klanec
  •     bočna parkirišča »Huje«


Prva ura na parkiriščih za kratkotrajno parkiranje je brezplačna s parkirno kartico Mestne občine Kranj. Naslednja ura je 1 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 17. uro.
Parkirno kartico lahko kupite v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, pri avtomatu pred stavbo občine ali pri Turistično informacijskem centru na Glavnem trgu 2 v Kranju. Kartica je plačilno sredstvo in omogoča vsak dan po eno uro brezplačnega parkiranja na parkiriščih za kratkotrajno parkiranje. Kartico vstavite v parkomat in izberete čas parkiranja "1 ura". Cena kartice je 4 ali 8 EUR.

Parkirišče Stara Sava je sestavljeno iz zgornjega in spodnjega dela. Spodnji del je namenjen abonentom, cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 25 EUR na mesec. Abonentom je namenjena tudi del parkirišča na zgornjem delu (mesečni najem znaša 30 EUR). Drugi del pa obiskovalcem, vsaka ura parkiranja je 1 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 6. in 20. uro ter ob sobotah med 6. in 13. uro. Na spodnjem delu je urejeno tudi postajališče za avtodome, opremljeno s priključkom za elektriko in vodo, platojem za praznjenje umazane vode in praznjenje kasete.

Upravljamo tudi z vstopno - izstopnim sistemom v mestno jedro Kranja, kjer velja sledeči režim parkiranja:

    dovoljen čas za dostavo z brezplačnim polurnim parkiranjem od 4. do 19. ure
    cena parkiranja do 1 ure je 2 EUR, do 1,5 ure je 6 EUR, do 2 ur je 10 EUR, več kot 2 uri je 50 EUR.

Do konca leta 2016 se bo razširilo območje dolgotrajnega parkiranja na Stritarjevi, Mladinski, Gregorčičevi ulici, Ulici med Mladinsko in Stritarjevo, Cesti Staneta Žagarja in Iva Slavca.

Če pride do težav oz. potrebujete pomoč, nas pokličite na dežurno številko. S parkirnimi napravami lahko upravljamo tudi na daljavo.

 


 

Parkirna kartica

 

Parkirno kartico (4 oz. 8 €) kupite v sprejemni pisarni v pritličju Mestne občine Kranj in v Turistično informacijskem centru v starem Kranju, Glavni trg 2. Kartica je plačilno sredstvo. Kartica vam hkrati omogoča vsak dan eno uro brezplačnega parkiranja v modri coni. Vstavite jo v parkomat in izberete čas parkiranja »1 ura«. 
Zakaj je dobro imeti kartico?
Z njo lahko vsak dan eno uro brezplačno parkirate. Imate jo vedno pri roki, saj je enostavno plačilno sredstvo. Tako ne boste npr. iskali ustreznih kovancev ali uporabljali mobilnega telefona za plačevanje parkirnine.

 


 

Kako plačamo parkirnino?

 

V modri coni (parkomati) in na parkiriščih, kjer trajanje parkiranja ni časovno omejeno (avtomatske blagajne), je pa plačljivo, uporabniki parkirnino lahko plačajo z gotovino, s parkirno kartico MO Kranj, mobilnimi telefoni ali plačilno-kreditnimi karticami.

 

Vozni redi: