Kranj postaja vedno bolj kolesarsko mesto

 

V Mestni občini Kranj v skladu s Trajnostno urbano strategijo (TUS 2030), s katero smo začrtali vizijo razvoja Kranja, smo konec leta 2020 zaključilo operacijo Kolesarske povezave v Kranju 1–6. Projekt je obsegal dopolnitev in dograditev približno 8,8 kilometra kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, površinami za pešce, javno razsvetljavo in odvodnjavanjem meteornih voda z novozgrajenih površin.

 

 

V sklopu operacije Kolesarske povezave v Kranju 1–6 je bil zgrajen tudi Center trajnostne mobilnosti. To je sodobno kolesarsko počivališče s kolesarnico in stavbo, v kateri je info točka za spodbujanje uporabe trajnostnih načinov vsakodnevnega potovanja, namenjena vsem uporabnikom javnega prevoza, kolesarjem, pešcem, invalidom ter uporabnikom souporabe vozil. Obiskovalci bodo lahko tam sami izvedli manjša popravila koles, najemali mesta za hrambo koles, se vpisali v sistem KRsKOLESOM (več o tem v nadaljevanju), na voljo jim bo tudi kolesarski mojster oziroma informator. Več informacij je v novici o otvoritvi Centra trajnostne mobilnosti.

 

Cilj je v Kranju zagotoviti boljše pogoje za bolj varno kolesarjenje, manj bo negativnih vplivov na okolje zaradi vozil z motorjem, dvignila se bo kakovost bivanja občank in občanov.

 

Takole je videti Center trajnostne mobilnosti na Planini.

 

V okviru projekta nameščamo tudi števce kolesarjev za spremljanje trenda kolesarjenja v občini. Več informacij in podatkov je na voljo na tej povezavi.

 

Od maja 2019 na različnih lokacijah nameščamo kolesarnice, skupaj s servisnimi stebrički za popravilo koles.

 

Na šestih lokacijah pa so na voljo tudi avtobusne nadstrešnice, na pločniku pa urejene taktilne oznake za slepe in slabovidne. 

 

Naložbo sta z z 1.227.006 evri sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost projekta »Kolesarske povezave 1–6« je sicer 1.990.089,79 evrov.

 

Bolj podrobne informacije so na voljo v zloženki:

"Izgradnja kolesarske infrastrukture in Centra trajnostne mobilnosti".

 

 

Nadaljnji načrti

 

V prihodnosti bomo s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali, vključno z gradnjo premostitvenih objektov, ki bodo bolje povezali lokacije med seboj. Načrtujemo še obnove podhodov za pešce in kolesarje ter vzpostavitev zelenih predelov Kranja (ureditev kanjona Kokre in novih parkovnih površin), več ustreznih parkirnih mest za kolesa v bližini osrednjih centrov dejavnosti, v okolici pomembnejših prometnih vozlišč pa se bo zagotovilo več prostorov za dolgotrajnejše hranjenje koles, kar bi omogočilo pogostejše kombiniranje drugih načinov potovanja s kolesarjenjem.

 

V sklopu gradnje parkirišča P+R (parkiraj in se odpelji z avtobusom ali s kolesom) na Zlatem polju pa je v letu 2022 predvidena tudi izgradnja nove postaje z 20 ključavnicami.

 

Kr' s kolesom 

 

Sistem KRsKOLESOM obsega skupno 28 elektrificiranih postaj, kar predstavlja največji tovrsten sistem v Sloveniji. V njem je 75 električnih in 95 navadnih koles ter 320 električnih ključavnic. Julija lani se je še razširil v okviru enotnega sistem izposoje koles Gorenjska.bike, ki je vzpostavljen v petih gorenjskih občinah: poleg kranjske še v občini Naklo, Radovljici, Tržič in Jesenice. Skupno je na razpolago 245 koles, več kot polovica od teh s pomožnim električnim pogonom, izposoditi pa si jih je mogoče v vsaki od navedenih občin z veljavnim mesečnim ali letnim paketom.

 

Sistem za avtomatizirano izposojo koles KRsKOLESOM je v letu 2020/2021 prvič neprekinjeno deloval tudi v zimskih mesecih, z majem so v sistem vrnili tudi električna kolesa. Novi ali obstoječi uporabniki, ki želijo podaljšati pakete, imajo tudi letos 50-odstotni popust (za navadna kolesa 12,5 evrov, za e-kolesa 25 evrov).

 

Letos je v načrtu uvedba dveh trikolesnikov. Na voljo bosta na postajah pred vstopom v mestno jedro, s čimer želi MOK omogočiti lažjo dostopnost ožjega mestnega središča gibalno oviranim ter lažjo dostavo manjših paketov najemnikom ali lastnikom objektov in s tem dodatno zmanjšati promet v mestnem jedru. V sklopu gradnje parkirišča P+R (parkiraj in se odpelji z avtobusom ali s kolesom) na Zlatem polju pa je predvidena tudi nova postaja z 20 ključavnicami.

 

Razvoj kolesarske infrastrukture v Kranju

 

Registracija in izposoja koles v sistemu KRsKOLESOM je možna preko spleta www.krskolesom.si, na Zavodu za turizem Kranj ali v novih prostorih Centra trajnostne mobilnosti na Planini, pa tudi prek mobilne aplikacije Mobiln.si. Ta je na voljo v Trgovini Play, omogoča pa registracijo uporabnika, izposojo kolesa, pregled uporabniškega profila, vsebuje navodila za uporabo, zemljevid s postajami KRsKOLESOM in podatke, koliko je oddaljena najbližja postaja in koliko navadnih oziroma električnih koles ter prostih ključavnic je v tistem trenutku na voljo. Ponuja tudi vpogled v zgodovino izposoj, pošlje sporočilo, da je uporabnik kolo uspešno vrnil (da je ključavnica zaklenjena in je kolo na voljo drugim uporabnikom).

 

mobiln.si Postaje izposoje koles

 

Prek aplikacije je možno sporočati tudi napake (okvare ali poškodbe kolesa in podobno) in v tem primeru se AMZS, ki skrbi za servis koles v sistemu, lahko nemudoma odzove in napako odpravi. Aplikacija je zagotovo eden najbolj preprostih načinov registracije bodočih uporabnikov sistema KRsKOLESOM.

 

V pomoč uporabnikom so tudi izobraževalnimi filmi – kako si izposodimo kolo in kako uporabimo električno.

 

Povezave

 

 

Gorenjska.bike

 

Z majem se je odprl tudi sistem Gorenjska.bike, ki je zaživel julija lani kot enoten sistem izposoje koles, vzpostavljen v petih gorenjskih občinah: v Kranju, Naklem, Radovljici, v Tržiču in na Jesenicah. Skupno je na razpolago 245 koles, več kot polovica od teh s pomožnim električnim pogonom, izposoditi pa si jih je mogoče v vsaki od navedenih občin z veljavnim mesečnim ali letnim paketom.

 

V gorenjski mreži za izposojo koles je na voljo 28 postaj v kranjski občini (KRsKOLESOM), 6 postaj v jeseniški, 5 postaj v radovljiški, 3 v tržiški in 1 postaja v občini Naklo. V sistem, v katerem je trenutno 245 koles, od tega okoli 60 odstotkov s pomožnim električnim pogonom, se je možno prijaviti preko spletne strani Gorenjska.bike ali preko aplikacije za pametne telefone MOBILN.SI. 

 

 

Na spletni strani projekta so objavljeni tudi veljavni ceniki, opis paketov in druge informacije glede uporabe sistema. Uporabnik lahko izbira med letnim paketom in mesečnim paketom, ki so tudi letos na voljo po promocijski ceni s 50-odstotnim popustom in je tako za letni paket za navadna kolesa treba odšteti 12,5 evra, za električna kolesa pa 25 evrov.

 

Za pomoč uporabnikom je kot doslej na voljo klicni center na telefonski številki +386 1 530 53 03 in v novih prostorih Centra trajnostne mobilnosti na Planini (Cesta talcev 72) od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro in ob sobotah med 9. in 13. uro, dosegljivi pa so tudi na telefonski številki: 030 350 708 oziroma prek e-pošte: gorenjskabike@mobiln.si.

 

Povezave do dokumentov za pravilno in lažjo uporabo sistema:

 

Več na:

 

www.krskolesom.si

www.krkolesarim.si

https://www.kranj.si/novosti-sistema-krskolesom-za-se-vec-udobja-in-kolesarjenja.

 

Uporabne povezave

Kolesarski izleti v Kranju

Črne točke - izboljšanje kolesarskih poti