Medijsko središče

Je še vedno v načrtu gradnja nove avtobusne postaje na železniški postaji?

Vzpostavitev Centralne potniške postaje ob obstoječi železniški postaji je ena od prioritet Mestne občine Kranj. Projekt je tesno povezan s projekti Slovenskih železnic (SŽ) oziroma s prenovo železniške postaje. Idejna zasnova za novo avtobusno postajo je že narejena in v zvezi s tem potekajo razgovori s SŽ za sprostitev določenih zemljišč (prestaviti bi bilo treba nekatere tire), kjer bi se lahko nato postavilo novo avtobusno postajo. Pogovori potekajo konstruktivno, pozitivne so tudi zadnje informacije ministrstva za infrastrukturo, saj obetajo, da bi se obnova gorenjske železniške proge in železniške postaje v Kranju utegnila začeti v prihodnjih dveh letih.

Če bo nova avtobusna postaja ob železniški postaji, MOK načrtuje, da se zgradi tudi večje parkirišče »PARK & RIDE«. V tem primeru bi s plačilom parkirnine uporabnik imel brezplačno vozovnico za mestni prevoz.