ČLANICA MISIJE 100 PODNEBNO NEVTRALNIH IN PAMETNIH MEST DO 2030

 

Evropska komisija je aprila 2022 razkrila 100 mest, ki so se uvrstila v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, med njimi pa je tudi Kranj.

 

Mestna občina Kranj se osredotoča na trajnostni, zelen in pameten razvoj mesta. Uvrstitev v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 pomeni nadaljevanje obstoječih projektov in soustvarjanje novih. Naslednji korak vključuje podpis pogodbe o podnebnem mestu, ki bo vsebovala akcijski načrt, prilagojen Kranju. Glavni cilj Kranja je postati podnebno nevtralno mesto do leta 2030, kar zahteva sodelovanje na vseh ravneh, vključno z občani, podjetji, industrijo in turizmom.

 

Mestna občina Kranj je že začela izvajati prve korake, kot je anketa med občani za oceno stanja in izboljšanje kakovosti bivanja ter zmanjšanje okoljskega vpliva. Rezultati ankete bodo služili kot osnova za nadgradnjo trajnostne urbane strategije do leta 2030 in pripravo akcijskega načrta za podnebno nevtralnost. Oblikovali so tudi strateški svet za podnebno nevtralnost in pametno skupnost ter izvedli intervjuje s kranjskimi podjetji in predstavniki kmetijskih in gozdarskih institucij za prilagajanje mestne občine na podnebne spremembe in zmanjšanje emisij.

 

Preberi več: