Dokumenti in projekti s področja varstva okolja in urejanja prostora

 

Agora

https://www.kranj.si/eu-projekt-agora

https://www.kranj.si/agora-state-of-play-delavnica-s-kljucnimi-delezniki

 

Citycircle

https://www.kranj.si/eu-projekt-citycircle

https://www.kranj.si/v-kranju-o-razvoju-kroznega-gospodarstva

 

Cobraman

Cobraman je evropski projekt, katerega cilj in namen je vzpostaviti sistem pristopa krevitalizaciji degradiranih območij v mestih ter vzpostaviti način, kako strokovno peljati postopek od začetnih raziskav vse do izvedbene faze.

 

Degradirana urbana območja:

  • so že pozidana urbana območja, ki so iz takšnih ali drugačnih razlogov opuščena oziroma neizkoriščena z vidika predvidene rabe
  • predstavljajo tudi problem iz estetskega, socialnega, kulturnega in ekološkega vidika
  • pretežno opuščena industrijska območja, ki so hkrati sporna tudi z okoljskega vidika.
  • rudniška območja
  • območja železniške infrastrukture
  • območja opuščenih vojašnic
  • opuščena javna skladišča

 

Reševanje problematike degradiranih območij in njihova revitalizacija ima v zahodni Evropi vedno večji pomen in predstavlja pomemben delež urbanizacije ter v vedno večji meri nadomešča velikokrat neupravičene posege v naravna ter kmetijska okolja.

 

Kranj ima kot staro industrijsko mesto veliko degradiranih območij, ki hkrati kazijo mestno podobo, po drugi strani pa predstavljajo velik urbanistični potencial, saj gre večinoma za območja, ki so sorazmerno blizu mestnega jedra ter so opremljena s komunalno infrastrukturo. Ureditev takih območij je sicer povezana s številnimi težavami, ki jih na zazidljivih, nepozidanih zemljiščih ni, vendar ob ustreznih znanjih, volji in osveščenosti, ki privedejo do ustreznih rešitev, pomenijo velik plus tako za urbanizem kot okolje.

 

V okviru projekta se lokalna skupina poleg izobraževanja ukvarja tudi s konkretnimi problemi degradiranih območij v Kranju. Glavni cilji Cobraman projekta v Mestni občini Kranj so:

  • evidenca degradiranih območij v Kranju, kjer bomo predstavili značilnosti območij, njihove prednosti, slabosti, trenutno stanje in možne rešitve;
  • še posebej smo se v okviru projekta Cobraman osredotočili na območje Železniške postaje Kranj, ki predstavlja primer degradiranega območja in kazi eno izmed vstopnih točk v mesto Kranj.

 

V sodelovanju s Slovenskimi Železnicami nameravamo na območju železniške postaje urediti del območja ter postaviti informacijsko točko, kjer bodo prestavljena degradirana območja v Kranju, njihove značilnosti, predlogi možnih rešitev ter rezultati projekta Cobraman. To bo pripomoglo k hitrejšemu reševanju problematike železniške postaje in ostalih degradiranih območij; glavni namen informacijske točke je ozaveščanje javnosti (strokovne in ostale) ter spodbuditi investicije v degradirana območja na območju mestne občine Kranj.

 

Na zahodu je to že ustaljena praksa v urejanju prostora (urbanizmu), v Sloveniji pa takemu načinu urejanja prostora v preteklosti nismo izkazovali velike pozornosti. Zavedanje problema je v teh primerih tudi spoznanje novih možnosti, ki posledično lahko privedejo tudi do konkretnih rešitev.

 

Priložena dokumentacija:

Idejna rešitev informacijske točke (celotno gradivo)