Ljudska univerza Kranj

Ljudska univerza Kranj nudi odraslim kakovostne možnosti za pridobitev formalne izobrazbe ali usposobljenosti za opravljanje določenega poklica, za razvoj različnih kompetenc (komunikacija, tuji jeziki, digitalna znanja, socialne kompetence, samoiniciativnost, podjetnost) in za pridobitev drugih znanj in spretnosti, ki jih odrasli v različnih obdobjih življenja potrebujejo.

 

Ob tem, ko raste in se širi področje delovanja Ljudske univerze Kranj, pa imajo vedno v mislih prebivalstvo lokalnega okolja, ki mu želijo ponuditi le najboljše na področju vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter medgeneracijskega sodelovanja. Tu so zato, da odraslim pomagajo graditi njihovo poklicno pot, osebno rast, samozavest in samoučinkovitost.

 

Programi Ljudske univerze Kranj

1. Osnovnošolsko izobraževanje ( 8. in 9. razred)

 

2. Srednješolsko izobraževanje:

 • 3-letno poklicno izobraževanje: ( bolničar – negovalec in trgovec)
 • poklicno tehniško izobraževanje - po zaključeni 3-letni šoli: (tehnik varovanja, ekonomski tehnik in tehnik računalništva)
 • 4-letno izobraževanje: (predšolska vzgoja poklicni tečaj)
 • 1-letne prekvalifikacije po končani 4-letni srednji šoli: (predšolska vzgoja in ekonomski tehnik)

 

3. Strokovno usposabljanje – priprave na pridobitev certifikata Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)

 • socialni oskrbovalec na domu
 • računovodja
 • knjigovodja
 • pomočnik kuharja
 • vodja projekta
 • organizator poslovanja
 • mladinski delavec

 

4. Jezikovni tečaji: splošni, individualni, konverzacijski, poslovni,…

 • angleščina
 • nemščina
 • italijanščina
 • španščina
 • francoščina
 • ruščina
 • slovenščina
 • ostali jeziki - po dogovoru
 • jezikovni tečaji za podjetja in posameznike po meri
 • stopenjsko preverjanje znanja tujih jezikov
 • izpiti iz slovenščine na osnovni ravni - priprave na izpit

 

5. Tečaji in delavnice za razvoj strokovnih kompetenc:

 • tečaji računalništva za skupine
 • individualni računalniški tečaji po meri
 • uporaba družabnih omrežij
 • tečaj 10-prstnega slepega tipkanja
 • domači oskrbovalec za oskrbo starejših in oseb s posebnimi potrebami
 • priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka

 

6. Delavnice za posameznike in podjetja:

 • javno nastopanje in govorica telesa
 • komunikacija v delovnem timu
 • obvladovanje stresa
 • učinkovito upravljanje svojega časa
 • upravljanje konfliktov
 • učinkovit prodajni proces
 • programi komunikacije in motivacije po meri
 • konflikt, kritika in medsebojni odnosi
 • javni nastop
 • kreativno pisanje
 • delavnica ličenja – Make up za vsak dan
 • japonski lifting
 • sproščanje s hipnozo
 • Go for it
 • moji skriti potenciali
 • NLP - Nevrolingvistično programiranje
 • meditacija in sproščanje

 

7. Univerza za starejše:

 • jezikovni tečaji angleščine, nemščine, italijanščine, španščine, francoščine, ruščine
 • umetnostna zgodovina
 • moderna umetnost
 • Razgibajmo se s plesom
 • raba pametnih telefonov
 • učenje kitare in citer
 • keramika in uporabno lončarstvo
 • meditacija
 • terenski zgodovinski krožek
 • fotografski tečaj
 • sprostimo se z gibanjem in plesom

 

8. Brezplačna informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih in vrednotenja

 • neformalnih in priložnostno pridobljenih znanj:
 • ugotavljanje in vrednotenje že obstoječih znanj
 • znanja za poklic ali osebni razvoj
 • prekvalifikacije ali pridobitev višje izobrazbe
 • osebni izobraževalni načrt
 • podpora pri učenju
 • Europass življenjepis in elektronski portfolijo
 • izdelava osebne zbirne mape dosežkov

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj

Telefon uprave: 042804800

direktorica: Mateja Šmid