VINCENC DRAKSLER †

Vincenc Draksler je bil soustanovitelj Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike in je pomagal pri razvoju socialnega podjetja, reintegracijskega centra za odvisnike ter drugih projektov za ranljive skupine. Podaril je posestvo za reševanje odvisnosti in podpiral zaposlovanje bivših odvisnikov. Za svoje izjemno dobrodelno delo je prejel naziv častni občan Kranja. Spominjali se ga bomo po njegovi velikodušnosti in trajnemu prispevku za izboljšanje življenj mnogih.