MEDNARODNO SODELOVANJE 

Mestna občina Kranj se mednarodno mreži vse od konca petdesetih let 20. stoletja. Z mednarodnim sodelovanjem izmenjuje dragocene izkušnje in primere dobrih praks z drugimi mesti po vsem svetu, razvija povezovanje na raznovrstnih področjih, vzpostavlja dolgotrajna prijateljstva in poudarja spoštovanje raznolikosti. Z mednarodnim sodelovanjem se ustvarjajo tudi priložnosti za razvoj občine.

 

Pobratena mesta

Prijateljska mesta