Nadzorni odbor MO Kranj (NO MO Kranj)

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svojih pristojnosti:

 

  1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
  2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe občinskega proračuna;
  3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev;
  4. ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem;
  5. ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev;
  6. obravnava revizije računskega sodišča.

 

Nadzorni odbor MO Kranj za mandatno obdobje 2022-2026:

Predsednik: Stanislav Erzar

Namestnik predsednika: Darko Jarc

Člani: Primož Česen, Mag. Primož Terplan, Andrej Žerovc

E-mail: nadzorni.odbor@kranj.si

 

PRILOŽENI DOKUMENTI:

Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj

Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti dodelitve ter porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj društvom, zasebnim zavodom, ustanovam in ostalim neprofitnim nevladnim organizacijam v obdobju 2006 do 2008

Poročilo o delu NO za obdobje 2009-2010

Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 2008

Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 2007

Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj pri izvajanju javne službe Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj za leto 2006

Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj pri izvajanju javne službe Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj za leto 2006

Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj v sklopu izvedbe javne službe pomoči na domu za leto 2006

Mnenje in priporočila Nadzornega odbora na podlagi opravljene revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti prekoračitve pogodbene vrednosti pri gradnji prizidka ZD Kranj

 

42. seja Nadzornega odbora

41. seja Nadzornega odbora

40. seja Nadzornega odbora

39. seja Nadzornega odbora

38. seja Nadzornega odbora

37. seja Nadzornega odbora

36. seja Nadzornega odbora

35. seja Nadzornega odbora

34. seja Nadzornega odbora

33. seja Nadzornega odbora

32. seja Nadzornega odbora

31. seja Nadzornega odbora

30. seja Nadzornega odbora

29. seja Nadzornega odbora

28. seja Nadzornega odbora

27. seja Nadzornega odbora

26. seja Nadzornega odbora

25. seja Nadzornega odbora

24. seja Nadzornega odbora

23. seja Nadzornega odbora

22. seja Nadzornega odbora

21. seja Nadzornega odbora

20. seja Nadzornega odbora

19. seja Nadzornega odbora

18. seja Nadzornega odbora

17. seja Nadzornega odbora

16. seja Nadzornega odbora

15. seja Nadzornega odbora

14. seja Nadzornega odbora

13. seja Nadzornega odbora

12. seja Nadzornega odbora

11. seja Nadzornega odbora

10. seja Nadzornega odbora

9. seja Nadzornega odbora

8. seja Nadzornega odbora

7. seja Nadzornega odbora

6. seja Nadzornega odbora

5. seja Nadzornega odbora

4. seja Nadzornega odbora

3. seja Nadzornega odbora

2. seja Nadzornega odbora

1.seja Nadzornega odbora 

KONČNO NADZORNO POROČIILO o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011

Poročilo o delu NO za obdobje 2011 - 2012

Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev javnega naročila rekonstrukcije Osnovne šole v Žabnici ter gradnje prizidka – telovadnice faza

 

1. seja Nadzornega odbora

2. seja Nadzornega odbora

3. seja Nadzornega odbora

4. seja Nadzornega odbora

5. seja Nadzornega odbora

6. seja Nadzornega odbora

7. seja Nadzornega odbora

8. seja Nadzornega odbora

9. seja Nadzornega odbor

10. seja Nadzornega odbora

11. seja Nadzornega odbora

12. seja Nadzornega odbora

13. seja Nadzornega odbora

14. seja Nadzornega odbora

15. seja Nadzornega odbora

16. seja Nadzornega odbora

17. seja Nadzornega odbora

18. seja Nadzornega odbora

19. seja Nadzornega odbora

20. seja Nadzornega odbora

21. seja Nadzornega odbora

22. seja Nadzornega odbora

23. seja Nadzornega odbora

24. seja Nadzornega odbora

25. seja Nadzornega odbora

26. seja Nadzornega odbora

27. seja Nadzornega odbora

28. seja Nadzornega odbora

29. seja Nadzornega odbora

30. seja Nadzornega odbora

31. seja Nadzornega odbora

32. seja Nadzornega odbora

33. seja Nadzornega odbor

34. seja Nadzornega odbor

35. seja Nadzornega odbor

36. seja Nadzornega odbora

37. seja Nadzornega odbora

38. seja Nadzornega odbora

39. seja Nadzornega odbora

40. seja Nadzornega odbora

41. seja Nadzornega odbora

42. seja Nadzornega odbora

43. seja Nadzornega odbora

44. seja Nadzornega odbora

45. seja Nadzornega odbora

Poročilo o delu NO za leto 2017

Poročilo o delu NO za leto 2016 s prilogo RD GSS

Poročilo o delu NO za leto 2015

Poročilo o delu NO za leto 2014

 

 

Konstitutivna seja Nadzornega odbora

1. seja Nadzornega odbora

2. seja Nadzornega odbora

3. seja Nadzornega odbora

5. seja Nadzornega odbora

6. seja Nadzornega odbora

7. seja Nadzornega odbora

8. seja Nadzornega odbora

9. seja Nadzornega odbora

10. seja Nadzornega odbora

11. seja Nadzornega odbora

12. seja Nadzornega odbora

13. seja Nadzornega odbora

14. seja Nadzornega odbora

15. seja Nadzornega odbora

16. seja Nadzornega odbora

17. seja Nadzornega odbora

18. seja Nadzornega odbora

19. seja Nadzornega odbora

20. seja Nadzornega odbora

21. seja Nadzornega odbora

22. seja Nadzornega odbora

23. seja Nadzornega odbora

24. seja Nadzornega odbora

26. seja Nadzornega odbora

27. seja Nadzornega odbora

28. seja Nadzornega odbora

29. seja Nadzornega odbora

30. seja Nadzornega odbora

31. seja Nadzornega odbora

32. seja Nadzornega odbora

33. seja Nadzornega odbora

34. seja Nadzornega odbora

35. seja Nadzornega odbora

36. seja Nadzornega odbora

37. seja Nadzornega odbora

38. seja Nadzornega odbora

39. seja Nadzornega odbora

40. seja Nadzornega odbora

41. seja Nadzornega odbora

42. seja Nadzornega odbora

43. seja Nadzornega odbora

44. seja Nadzornega odbora

45. seja Nadzornega odbora

46. seja Nadzornega odbora

47. seja Nadzornega odbora

48. seja Nadzornega odbora

49. seja Nadzornega odbora

50. seja Nadzornega odbora

51. seja Nadzornega odbora

52. seja Nadzornega odbora

53. seja Nadzornega odbora

54. seja Nadzornega odbora

55. seja Nadzornega odbora

56. seja Nadzornega odbora

57. seja Nadzornega odbora

58. seja Nadzornega odbora

59. seja Nadzornega odbora

60.seja Nadzornega odbora

1. korespondenčna seja Nadzornega odbora

2. korespondenčna seja Nadzornega odbora

3. korespondenčna seja Nadzornega odbora

4. korespondenčna seja Nadzornega odbora

Poročilo o izvedenem nadzoru - Zavod za šport

Poročilo o izvedenem nadzoru - ravnanje s stvarnim premoženjem

Poročilo o delu 2022

Poročilo o delu za 2021

Poročilo o ravnanju s stvarnim  premoženjem Mestne občine Kranj v letu 2020

Poročilo o opravljenem nadzoru – Energetska sanacija vrtca Živ Žav 

DOKONČNO POROČILO o opravljenem nadzoru – Pravilnost in smotrnost poslovanja MOK pri sklenjenih dolgoročnih pogodbah in naročilnicah

Dokončno poročilo KS Stražišče

Poročilo NO MOK za 2020

Poročilo NO MOK za 2019

KS Vodovodni stolp poročilo

KS Jošt poročilo

 

 

Zapisnik 43. seje

Zapisnik 44. seje

Zapisnik 45. seje

Zapisnik 46. seje

Zapisnik 47. seje

Konstitutivna seja Nadzornega odbora

2. seja Nadzornega odbora

3. seja Nadzornega odbora

4. seja Nadzornega odbora

5. seja Nadzornega odbora

6. seja Nadzornega odbora

7. seja Nadzornega odbora

8. seja Nadzornega odbora

9. seja Nadzornega odbora

10. seja Nadzornega odbora

11. seja Nadzornega odbora

12. seja Nadzornega odbora

13. seja Nadzornega odbora

14. seja Nadzornega odbora

15. seja Nadzornega odbora

16. seja Nadzornega odbora

17. seja Nadzornega odbora

18. seja Nadzornega odbora

19. seja Nadzornega odbora

20. seja Nadzornega odbora

21. seja Nadzornega odbora

22. seja Nadzornega odbora

23. seja Nadzornega odbora

24. seja Nadzornega odbora

25. seja Nadzornega odbora

26. seja Nadzornega odbora

27. seja Nadzornega odbora

28. seja Nadzornega odbora

29. seja Nadzornega odbora

30. seja Nadzornega odbora

31. seja Nadzornega odbora

32. seja Nadzornega odbora

33. seja Nadzornega odbora

34. seja Nadzornega odbora

35. seja Nadzornega odbora

Zapisnik 36. seje

Zapisnik 37. seje

Zapisnik 38. seje

Zapisnik 39. seje

Zapisnik 40. seje

Zapisnik 41. seje

Zapisnik 42. seje