Pomoč starejšim 

Pomoč na domu

Pomoč na domu za Mestno občino Kranj izvaja Dom upokojencev Kranj. Cena za uporabnika za uro opravljene storitve pomoči na domu znaša: 6,67 € ob delavnikih,  8,85 € ob nedeljah ter 9,43 € na dan državnega praznika in dela prostega dne.

 

Za informacije se obračajte na vodjo javne službe pomoči na domu:

Nataša Senčar

vodja pomoči na domu

T: 042801305

E: natasa.sencar@du-kranj.si

E-oskrba

Storitev varovanja na daljavo (v nadaljevanju E-oskrba) obsega celodnevno nadzorovanje preko osebnega telefonskega alarma v primeru, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. S storitvijo starostnik lahko dalj časa ostane v domačem okolju in ni potrebna namestitev v domsko varstvo.

 

Brezplačna E-oskrba

E-oskrba je storitev, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem okolju. Uporabnikom v primeru poškodbe ali bolezni omogoča enostavno 24-urno povezavo z asistenčnim centrom in organizacijo pomoči, če jo potrebujejo.

 

V okviru projekta »E-oskrba na daljavo« Ministrstvo za solidarno prihodnost financira uporabo storitve. Uporaba E-oskrbe je tako za vse, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, v celoti brezplačna do 30. junija 2025, ko začne veljati pravica do e-oskrbe iz Zakona o dolgotrajni oskrbi. Projekt izvajata Telekom Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije. Razpoložljive kvote so omejene, interes pa je velik.

 

Če želite E-oskrbo v okviru projekta uporabljati brezplačno, čimprej izpolnite obrazec Izjava, ki je na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije (www.telekom.si). Izjavo vam lahko v Telekomovih centrih tudi natisnejo, prav tako so Izjave na voljo na lokalnem društvu upokojencev.

 

Kako do brezplačne uporabe E-oskrbe?

Potrebno je:

 

Pred pošiljanjem preverite, da je Izjava v celoti izpolnjena in podpisana. Prejete Izjave se evidentirajo po vrstnem redu prejema, izvajalci vas bodo kontaktirali, ko vas bodo lahko vključili v projekt.

 

Kdo je upravičen do brezplačne E-oskrbe v okviru projekta »E-oskrba na daljavo«?

Do brezplačne E-oskrbe so upravičeni polnoletni posamezniki, ki živijo doma in niso vključeni v celodnevne oblike institucionalnega varstva, ter izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih pogojev:

  • jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost ali
  • v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo ali
  • so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljene različnim neželenim dogodkom v okolju ali
  • imajo zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti omejeno sposobnost samooskrbe in bivajo pretežni del dneva sami ali
  • so stari 65 let ali več in živijo pretežni del dneva sami.

 

Dodatne informacije o E-oskrbi in dostop do Izjav

Več informacij in vsi obrazci so na voljo na spletnih straneh www.telekom.si/e-oskrba, s klicem na brezplačno številko 080 12 13 (vsak delovnik med 8. in 16. uro), pisno po e-pošti eoskrba@telekom.si ali na vseh prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

 

Dodatne informacije zagotavlja tudi Zveza društev upokojencev Slovenije, kjer so na voljo tudi natisnjene Izjave. Na voljo so na številki 01 620 54 82 (vsak delovnik med 9. in 12. uro) ali prek e-pošte e-oskrba@zdus-zveza.si ali v lokalnem društvu upokojencev.

 

Več v dokumentu.

 

Plačljiva E-oskrba

V kolikor do brezplačne E-oskrbe niste upravičeni, Mestna občina Kranj uporabniku, ki ima stalno prebivališče v Mestni občini Kranj in v Mestni občini Kranj tudi stalno prebiva, sofinancira strošek E-oskrbe v višini 5 € mesečno, o čemer odloči pristojni občinski organ s področja socialnega varstva skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Vse ostale stroške krije uporabnik. Upravičenci do te storitve so osebe, ki jim psihofizične sposobnosti še omogočajo, da s to storitvijo in z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju.

Izvajalci E-oskrbe morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te dejavnosti.

vloga