Pomoč starejšim 

Pomoč na domu

Pomoč na domu za Mestno občino Kranj izvaja Dom upokojencev Kranj. Cena za uporabnika za uro opravljene storitve pomoči na domu znaša: 4,20 € ob delavnikih,  5,83 € ob nedeljah ter 6,17 € na dan državnega praznika in dela prostega dne.

 

Za informacije se obračajte na vodjo javne službe pomoči na domu:

Nataša Senčar

vodja pomoči na domu

T: 042801305

E: natasa.sencar@du-kranj.si

E-oskrba

Storitev varovanja na daljavo (v nadaljevanju E-oskrba) obsega celodnevno nadzorovanje preko osebnega telefonskega alarma v primeru, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. S storitvijo starostnik lahko dalj časa ostane v domačem okolju in ni potrebna namestitev v domsko varstvo.

 

Brezplačna E-oskrba

Do brezplačne storitve E-oskrba so upravičeni vsi, ki:

  • so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami;
  • zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo;
  • jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost;
  • v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo;
  • so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju. 

Več v dokumentu.

 

Plačljiva E-oskrba

V kolikor do brezplačne E-oskrbe niste upravičeni, Mestna občina Kranj uporabniku, ki ima stalno prebivališče v Mestni občini Kranj in v Mestni občini Kranj tudi stalno prebiva, sofinancira strošek E-oskrbe v višini 5 € mesečno, o čemer odloči pristojni občinski organ s področja socialnega varstva skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Vse ostale stroške krije uporabnik. Upravičenci do te storitve so osebe, ki jim psihofizične sposobnosti še omogočajo, da s to storitvijo in z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju.

Izvajalci E-oskrbe morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te dejavnosti.

vloga