Dom upokojencev Kranj

Dom upokojencev Kranj je javni socialno varstveni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. 

 

Institucionalno in začasno varstvo 

Dom ima danes skupno:

  • 212 ležišč za institucionalno varstvo, od tega 7 za začasno,
  • 122 enoposteljnih,
  • 45 dvoposteljnih sob s sanitarijami in v prizidku s kopalnicami,
  • in 30 mest za dnevno varstvo.

Zadnji dve obliki omogočata, da starostnikom, ki se nepričakovano oz. nenadoma znajdejo v hudi stiski, ponudi vsaj začasno rešitev. V začasnem varstvu lahko stanovalci ostanejo največ 3 mesece. 

Pomoč na domu

Poleg institucionalnega varstva dom izvaja tudi storitve pomoči na domu, nudijo pa tudi kosila zunanjim uporabnikom in so oskrbniki 68 oskrbovanih stanovanj na Planini.

Dom upokojencev Kranj

Cesta 1. maja 59

4000 Kranj

E: kranj@ssz-slo.si

www.du-kranj.si