Komunala

 

Poziv registriranim društvom

V MOK vabimo vsa registrirana društva, ki imajo status društva v javnem interesu, da svoj interes za sodelovanje na letošnji čistilni akciji izkažejo z oddajo prijavnice na elektronski naslov lidija.kovacic@kranj.si.

Z upravičenci do neposrednega financiranja iz proračuna bo MOK sklenila neposredno pogodbo.

 

Prijavnico je treba oddati do petka, 1. marca 2024, s kratkim opisom območja čiščenja, predvidenega števila udeležencev ter časa trajanja akcije. Obrazec je na voljo na spletni strani MOK, fizično pa ga je mogoče dobiti na Uradu za gospodarske dejavnosti in promet, in sicer pri gospe Lidiji Kovačič (lidija.kovacic@kranj.si,  tel. št. 04/23 73 139).

 

Prijavnica za registrirana društva