Kabinet župana

Kabinet župana na svojem delovnem področju opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe župana, podžupana in direktorja mestne uprave. V okviru kabineta delujeta Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti, Oddelek za komuniciranje in protokol.

 

 

Katja Štruc

vodja kabineta 

telefon: 04 2373 112

lokacija pisarne: A-II/33

Alenka Božič

tajništvo kabineta

telefon: 04 2373 112

lokacija pisarne: A-II/hodnik

Lili Gojo

tajništvo župana

telefon: 04 2373 101

lokacija pisarne: A-II/hodnik

Miha Žakelj

 

telefon: 04 2373 167

lokacija pisarne: II/198

 

 

Oddelek za mestni svet  in krajevne skupnosti

Neva Vehovec Iličić 

 

telefon: 04 2373 221

lokacija pisarne: A-I/17

Milena Bohinc

telefon: 04 2373 119

lokacija pisarne: A-I/19

Marta Kosirnik

telefon: 04 2373 136

lokacija pisarne: A-I /18

 

Oddelek za komuniciranje in protokol

Primož Knez

vodja oddelka

telefon: 04 2373 116

lokacija pisarne: II/198

Mojca Finc

telefon: 04 2373 383

lokacija pisarne: P/A-6

Petra Jošt

telefon: 04 2373 362

lokacija pisarne: II/202

Ines Šmon

telefon: 04 2373 128

lokacija pisarne: A-P/5

Maja Šavs

telefon: 04 2373 108

lokacija pisarne: II/198

Damijan Rifl

telefon: 04 2373 107

lokacija pisarne: I-A/14

Tamara Vidic Perko

telefon 04 237 3253

lokacija pisarne: II/198

Kabinet župana na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe in po nalogu župana ter podžupana,
 • opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe župana, podžupanov in direktorja občinske uprave.

 

Oddelek za komuniciranje in protokol na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • izvaja naloge s področja odnosov z javnostmi,
 • načrtuje in koordinira medobčinsko, medmestno, med regijsko in mednarodno sodelovanje,
 • načrtuje, organizira in skrbi za protokol,
 • izvaja prireditve, ki so občinskega pomena,
 • načrtuje in organizira informiranje javnosti,
 • skrbi za vsebinsko dopolnjevanje spletne strani MOK,
 • skrbi za celostno podobo MOK ter načrtuje, koordinira in izvaja promocijske dejavnosti.

 

Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • opravlja organizacijsko-tehnična in administrativna opravila za potrebe mestnega sveta, njegovih delovnih teles, nadzornega odbora in občinske volilne komisije,
 • nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju,
 • vodi in usklajuje sodelovanje krajevnih skupnosti z notranjimi organizacijskimi enotami in organi skupne občinske uprave,
 • sodeluje pri pripravi investicijskega vzdrževanja in gospodarjenju z nepremičninami, v lasti ali upravljanju krajevnih skupnosti.
 • sodeluje s svetom krajevnih skupnosti pri pripravi in izvedbi projektov načrta razvojnih programov.