Kabinet župana

Kabinet župana na svojem delovnem področju opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe župana, podžupana in direktorja mestne uprave. V okviru kabineta delujeta Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti, Oddelek za komuniciranje in protokol.

 

 

Štruc Katja

vodja kabineta 

telefon: 04 2373 112

lokacija pisarne: A-II/33

Božič Alenka

tajništvo kabineta

telefon: 04 2373 112

lokacija pisarne: A-II/hodnik

Gojo Lili

tajništvo župana

telefon: 04 2373 101

lokacija pisarne: A-II/hodnik

Šavs Maja

kabinet župana

telefon: 04 2373 108

lokacija pisarne: A-I/20

 

 

Oddelek za mestni svet  in krajevne skupnosti

Iličić Neva Vehovec

vodja oddelka

telefon: 04 2373 221

lokacija pisarne: A-I/17

Bohinc Milena

telefon: 04 2373 119

lokacija pisarne: A-I/19

Kosirnik Marta

telefon: 04 2373 136

lokacija pisarne: A-I /18

Milaković Simona

telefon: 04 2373 253

lokacija pisarne: A-I /18

 

Oddelek za komuniciranje in protokol

Kokot Mendi

vodja oddelka

telefon: 04 2373 116

lokacija pisarne: II/198

Finc Mojca

telefon: 04 2373 383

lokacija pisarne: P/A-6

Grašič Jana Zupančič

telefon: 04 2373 209

lokacija pisarne: II/198

Jošt Petra

telefon: 04 2373 362

lokacija pisarne: II/202

Šmon Ines

telefon: 04 2373 128

lokacija pisarne: A-P/5

Kabinet župana na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe in po nalogu župana ter podžupana,
 • opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe župana, podžupanov in direktorja občinske uprave.

 

Oddelek za komuniciranje in protokol na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • izvaja naloge s področja odnosov z javnostmi,
 • načrtuje in koordinira medobčinsko, medmestno, med regijsko in mednarodno sodelovanje,
 • načrtuje, organizira in skrbi za protokol,
 • izvaja prireditve, ki so občinskega pomena,
 • načrtuje in organizira informiranje javnosti,
 • skrbi za vsebinsko dopolnjevanje spletne strani MOK,
 • skrbi za celostno podobo MOK ter načrtuje, koordinira in izvaja promocijske dejavnosti.

 

Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • opravlja organizacijsko-tehnična in administrativna opravila za potrebe mestnega sveta, njegovih delovnih teles, nadzornega odbora in občinske volilne komisije,
 • nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju,
 • vodi in usklajuje sodelovanje krajevnih skupnosti z notranjimi organizacijskimi enotami in organi skupne občinske uprave,
 • sodeluje pri pripravi investicijskega vzdrževanja in gospodarjenju z nepremičninami, v lasti ali upravljanju krajevnih skupnosti.
 • sodeluje s svetom krajevnih skupnosti pri pripravi in izvedbi projektov načrta razvojnih programov.