Direktor mestne uprave

Bojan Veselinović

direktor Mestne uprave Kranj 

telefon: 04 2373 112

lokacija pisarne: II/28

  • vodi in usklajuje delo mestne uprave,
  • skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog mestne uprave,
  • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti vodjo notranje organizacijske enote mestne uprave,
  • opravlja najzahtevnejše naloge mestne uprave in sodeluje v projektnih skupinah v mestni občini,
  • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem mestne uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
  • na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
  • predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga vodje notranje organizacijske enote,
  • opravlja druge naloge, določene s predpisi Mestne občine Kranj ter po odredbah župana.